logotip EKP 2014 2020 SIO 2020
  • 1
  • 2

Naše pravljice

Spletno glasovanje traja od ponedeljka, 5. decembra 2016, do četrtka, 8. decembra 2016.

Preberi več

1. šolski parlament

V mesecu novembru smo izvedli šolski parlament.

Letošnja tema se glasi Otroci in načrtovanje prihodnosti. Za naš parlament pa smo si izbrali podtemo Kakšen človek želim postati?

Preberi več

Sprejem prvošolcev v Skupnost učencev

Naši prvošolčki so danes imeli preizkus zrelosti za vstop v Skupnost učencev. Sprejem je organizirala predsednica Skupnosti učencev Zala Vučak, pomagale pa so ji Lena Rimele, Lara Ivančič in Tjaša Rižner.

Preberi več

Matemček 2016/17

V petek, 11. novembra 2016 je na OŠ Mladika potekalo šolsko tekmovanje Matemček. Tekmovalo je 42 učencev od 1. do 3. razreda.

Preberi več

Popestrimo šolo 2016-2021

logo MIZS EKP                              

 

Spoštovani starši in učenci,

 

z veseljem vam sporočamo, da se je naša šola že drugič uspešno prijavila na javni razpis Popestrimo šolo 2016-2021 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sofinanciran s sredstvi evropskega socialnega sklada za obdobje 5 let. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

  • Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
  • V okviru projekta bomo sodelovali z gospodarskimi subjekti, nevladnimi organizacijami in Mestno občino Ptuj. Aktivnosti bodo prispevale k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli in niso del rednega pouka, izvajale se bodo v dopoldanskem in popoldanskem času in so za učence popolnoma brezplačne.
  • Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti programa Popestrimo šolo 2016-2021(POŠ), namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bodo izboljšale kompetence učencev in dijakov (šolajočih), skladno s specifičnem ciljem 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
  • Namen ukrepa je prispevek k razvoju inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti. Z ukrepom bodo ustvarjeni pogoji za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev, in sicer preko financiranja zaposlitev strokovnih delavcev.

Mihčev festival 2016

28. oktobra 2016 je bil v Narodnem domu na Ptuju zaključek XII. Mihčevega festivala. Učenci naše šole so se 1. in 8. oktobra udeležili literarne in likovne delavnice v Narodnem domu na Ptuju.

Preberi več

Proslava pred prazniki

Danes smo se na proslavi spomnili na dva pomembna državna praznika, Dan reformacije in Dan spomina na mrtve.

Preberi več

Požarna vaja

Gasilci ptujskega PGD so za učence naše šole pripravili vaje iz gašenja vnetljivih snovi.

Preberi več

Cajon delavnice

Udeležili so se jih učenci 2. razreda in mladinskega ter otroškega pevskega zbora pod mentorstvom gospoda Jake Strajnarja. Ob igranju na cajon so učenci v sproščenem vzdušju pridobivali nova znanja.

Preberi več

Skupnost učencev v letu 2016/17

ORGANIZACIJA DELA

SKUPNOSTI UČENCEV OŠ MLADIKA
šolsko leto 2016/17

slikica

Zala Vučak

predsednica

Lara Ivančič

namestnica predsednice

Lena Rimele, Tjaša Rižner, Viktorija Rihtarič

odbor

Jana Majar

referentka za prehrano

Mentorica: Urška Hlupič Voda

Somentorica: Mihaela Cajnko Gojkošek

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small