Aktualno

Obvestilo o vračanju za šolske klopi učencev 4., 5., 6., 7. in 8. razreda

Vsa navodila o nadaljevanju šolskega leta 2019/20 bodo objavljena na tej spletni strani v petek, 29. 5. 2020, do 13. ure. Staršem/skrbnikom bo obvestilo posredovano tudi preko eAsistenta.

Učenci 4. in 5. razreda se vrnejo v šolo v ponedeljek, 1. 6. 2020, učenci 6., 7., in 8. razreda pa v sredo, 3. 6. 2020.

Urnik bo enak, kot je bil pred razglasitvijo epidemije, oz. bo ponovno objavljen na eAsistentu.
Na prehrano bodo avtomatično prijavljeni vsi tisti učenci, ki so bili prijavljeni na dan 13. 3. 2020. Morebitne odpovedi uredite preko eAsistenta v zavihku za prehrano.

Učencem se priporoča, da v šolo prihajajo peš ali s kolesom (če imajo kolesarski izpit).

Se vidimo,
Bogomir Širovnik – ravnatelj 

Neobvezni izbirni predmet v 3. VIO – 2020/21

Spoštovani starši/skrbniki učencev 6., 7. in 8. razredov,
v šolskem letu 2020/2021 bomo v 7., 8. in 9. razredih v skladu z Zakonom o osnovni šoli izvajali neobvezne izbirne vsebine. 
POMEMBNO: v vsakem primeru izpolnite prijavo, tudi če vas otrok ne bo obiskoval neobveznih izbirnih predmetov.

Preberi več