icon facebook png 26 icon instagram icon instagram Erasmus+  Erasmus+  Erasmus+Erasmus+
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Teden otroka

teden otroka 2teden otroka1

Merimo lokalno - vplivamo globalno

V sklopu projekta "Erasmus mobilnosti - Merim lokalno, vplivam globalno" predstavnici naše šole izvajata meritve znotraj posameznih protokolov na področju hidrosfere in pedosfere. Učenki Gea Palir in Neža Hribernik uspešno opazujeta in izvajata meritve na izobraževanju na Hrvaškem, v ekosistemih reke Cetine ter na otoku Braču. Pridobljene veščine bomo uporabljali na naših merilnih mestih v okolici šole. Projekt GLOBE tako uspešno vodimo tudi v letošnjem šolskem letu.

Preberi več

Ulice otrokom

Mladikino parkirišče se je spremenilo v otroško igrišče.

Preberi več

Prvič v šolo

Naši prvošolci so v lepem sončnem dnevu 🌞pričeli šolanje na Mladiki. Ravnatelj jim je izrekel dobrodošlico in zanje smo pripravili kulturni program.

Preberi več

Zakon o šolski prehrani

V sredo, 12. 7. 2023, je bil v Uradnem listu RS, 5t. 761123 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Šolski prehrani (ZŠolPre-1B). Bistvena novost je, da bodo od 1. septembra 2027 vsi učenci, ki se bodo redno šolali in bodo prijavljeni na kosilo, upravičeni do subvencije v višini cene kosila. Šola bo kosilo učencev organizirala v okviru javne službe.

Zakon tudi določa, da bo od 1. septembra 2023 subvencije kosila v višini cene kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Od 1. septembra 2024 pa bo subvencija kosila v višini 50 % cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.

Cena malice v šolskem letu 2023/24

Zakon o šolski prehrani določa, da ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred zadetkom vsakega šolskega leta. V novem šolskem letu bo cena malice znašala 1,10 € dnevno na učenca. Določbe Zakona interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, s katerim so bila v lanskem šolskem letu šolam dodeljena dodatna sredstva za pripravo obrokov, ne veljajo več, zato je navedena cena tudi vrednost za pripravo malic.

Proslava ob dnevu državnosti

Na zadnji dan pouka smo na OŠ Mladika imeli proslavo ob dnevu državnosti v veliki telovadnici. Učenci so nastopali s plesnimi, glasbenimi in drugimi točkami. Ob koncu smo si zaželeli lepe počitnice in se poslovili.

Preberi več

Prevzem šolskih listin

Učenci, ki ne bodo/niso prevzeli šolskih listin na dan 23. 6. 2023, jih lahko prevzamejo v času od 26. 6. do 14. 7. 2023 in od 21. 8. 2023 naprej med 8.00 in 11.00 v tajništvu šole.

Obvestilo o omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril

DarilaSpoštovani,
bliža se zaključek šolskega leta in posledično tudi obdarovanje zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja. Z novembra lani uveljavljeno novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril za vse uradne osebe, torej tudi za zaposlene v javnih izobraževalnih ustanovah, ureja ZIntPK. V nadaljevanju zato Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) podaja nekaj ključnih informacij glede omejitev v zvezi s sprejemanjem daril.

Preberi več

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small