icon facebook png 26 icon instagram icon instagram Erasmus+ 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2021/22

Na osnovi navodil MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ smo delo v šolskem letu 2021/22 organizirali po naslednji shemi:

 • Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1. 9. 2021 potekalo v normativno določenih oddelkih in v matičnih učilnicah (učenci se ne selijo).
 • Izvajal se bo obvezni (redni pouk, izbirni predmeti, dnevi dejavnosti) in razširjen program (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, ID …).
 • Pouk se bo izvajal tudi v specializiranih učilnicah (TIT, LUM, GUM, GOS, KEM, ŠPO) po posebnih protokolih. S protokoli bodo učenci seznanjeni v šoli.
 • Pouk izbirnih vsebin, manjših učnih skupin. PB … povsod kjer pride do morebitnega druženja učencev iz dveh ali več oddelkov, se bo izvajal po posebnih protokolih. S protokoli bodo učenci seznanjeni v šoli.
 • Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda od 6.20 do 8.20 (učilnice v pritličju) in v nujnih primerih za učence 2. in 3. razreda od 7.15 do 8. 15 (v matičnih učilnicah).
 • Šolska knjižnica izvaja dejavnost po posebnem protokolu. S protokolom bodo učenci seznanjeni v šoli.
 • IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO NE POTEKA!
 • Upoštevati in izvajati je potrebno vse splošne higienske ukrepe po navodilih NIJZ.
 • Stiki med starši in šolo (govorilne ure, roditeljski sestanki) potekajo preko videokonferenc, komunikacije v eAsistentu oz. telefonsko. Izjemoma lahko tudi v prostorih šole z upoštevanjem posebnih Pravil hišnega reda, ki veljajo v času nevarnosti okužbe s COVID-19.
 • V vseh prostorih šole je obvezna uporaba zaščitne maske, razen za učence od 1. do 5. razreda v matičnih učilnicah. Edini razlog, ki je lahko opravičena izjem od obveznosti nošenja mask, je zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske.

Osnovno vodilo: v šolo prihajajo samo zdravi otroci oz. zaposleni!

Povzetek protokolov:

 • Temeljno pravilo za življenje in delo v šoli: dosledno ohranjanje medosebne razdalje – NI STIKOV (upoštevanje talnih označb), dosledna higiena rok ter dosledno upoštevanje higiene kašlja, čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa.
 • Pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost ali testiranje) morajo izpolnjevati zaposleni in vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let. S pisno izjavo bodo potrdili, da izpolnjujejo PCT pogoj.

 Preberi več

Oddelki, razredniki, namestniki, matične učilnice 2021/2022

razredi

razrednik

namestnik

prostor

1.a

Silva Forštnarič 

/

M/6

1.b

Breda Pisar

Silva Ilec  

M/1

2.a

Dunja Stošič

Leonela Djakovič

M/5

2.b

Nataša Vauda

M/3

3.a

Tjaša Bratušek

Kristina Pravdič

M/2

3.b

Irena Prelog

M/4

4.a

Karmen Plavec

Denis Kouter 

M/7

4.b

Renata Sužnik

II/5

5.a

Nina Godec Meško

Irena Golob

II/13

5.b

Marta Skrbinšek

II/12

6.a

Metka Gornjec

Majda K. Belšak

II/9

6.b

Milan Černel

Irena Letonja

I/13

7.a

Jelica Ilić

Anica Ternovšek

I/11

7.b

Karmen Ivančič 

Sabina Mlinarič

II/7

8.a

Mihaela C. Gojkošek

Marjanca Kušar

II/11

8.b

Jasna Drobne

Marta Glatz

I/6

9.a

Robert Mlakar

Urška Hlupič Voda

II/8

9.b

Irena Veg

David Vodušek

I/10

Erasmus+

Mystery of history intro

 

Agora intro

 

V letu 2019 smo se kot šola prijavili na erasmusov razpis, ki je nosil naslov Agora, kar pomeni latinsko trg. V projektu, ki ga je razpisalo društvo SCIO (Združenje državljanov »SCIO« iz Gornjega Milanovca iz Srbije. Sodelovanja smo se udeležile tri osnovne šole, in sicer Ivan Goran Kovačić iz Novega Beograda (Srbija), i Ali Nihad Tarland iz Istanbula (Turčije) in OŠ Mladika iz Ptuja. 

Preberi več

Kuhamo in pečemo na soncu

Učenci so v okviru POŠ-a spoznali obnovljive vire energije, razvijali ustvarjalno, kritično mišljenje, saj so za obstoječe izzive podali rešitev in jo tudi eksperimentalno preizkusili.

Preberi več

UČBENIŠKI SKLAD ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Šola razpolaga z učbeniškim skladom. Učenci dobijo v začetku šolskega leta učbenike, katere potrebujejo pri posameznem predmetu za tekoče šolsko leto. Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike. Če želite učbenike, ki jih imate izposojene v letošnjem letu, obdržati, jih lahko odkupite.

Vsi učenci dobijo vse potrebne učbenike septembra v šoli brezplačno! Stroške izposoje učbenikov krije MIZŠ. Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo v šoli brezplačno tudi učno gradivo oz. delovne zvezke.

Delovne zvezke in potrebščine kupite sami po seznamih, ki jih najdete na naslednji povezavi: Mladika.

Preberi več

Obvestilo o omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril

DarilaSpoštovani,
bliža se zaključek šolskega leta in posledično tudi obdarovanje zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja. Z novembra lani uveljavljeno novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril za vse uradne osebe, torej tudi za zaposlene v javnih izobraževalnih ustanovah, ureja ZIntPK. V nadaljevanju zato Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) podaja nekaj ključnih informacij glede omejitev v zvezi s sprejemanjem daril.

Preberi več

Vračanje učbenikov

Približuje se čas vračanja učbenikov. Prosimo, da učbenike pregledate in uredite, da jih boste vrnili v primernem stanju.

Vsak učbenik mora biti podpisan v skladu z dogovorom na začetku leta. Če bo kakšen učbenik poškodovan, uničen ali ne bo vrnjen, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, plačati odškodnino. Tiste, ki so lepo zaviti ali imajo samolepilno folijo, pustite zavite.

Preberi več

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small

FRENK index.php konec