Aktualno

Ravnateljevo sporočilo ob zaključku šolskega leta

ravnatelj intro

Iztekajoče šolsko leto je bilo izjemno nenavadno in naporno, tako za učence kot zaposlene. Pouk je sicer potekal v šoli, vendar po modelih, ki so zaradi zajezitve epidemije zelo posegali v običajno delo in življenje šole. Večji del leta je pouk potekal v mehurčkih znotraj oddelka, v maskah, pri čemer ne smemo pozabiti obdobja samotestiranja na morebitne okužbe z virusom covida. Po spomladanski vrnitvi v normalno življenje se je pokazalo, da smo iz epidemije izšli z izjemno slabo socialno kondicijo, kar pomeni, da bo v prihodnje v šoli potrebno veliko časa namenit vzgojnim momentom.

Pa vendarle lahko ugotovimo, da je iztekajoče šolsko leto bilo zelo uspešno. Učenci so sodelovali na številnih tekmovanjih iz znanja in športa, začenši s šolskimi tekmovanji pa vse do državnega nivoja. Za svoje znanje in dosežke so prejeli številna priznanja, od bronastih pa vse do zlatih. O uspehu že samo zase govori dejstvo, da letos šolo zapušča 15 zlatih odličnjakov, kar predstavlja 39,5% vseh devetošolcev.

Letošnje leto pa je za našo šolo posebno še iz enega vidika. Zaključil se je projekt Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika, s katerim se je temeljito sanirala šolska stavba (zamenjava strojnih inštalacij, zamenjava stavbnega pohištva, prostori za tehnično osebje, pridobitev specializiranih učilnic, ureditev okolice šole …). Za nas najpomembnejša zgodba tega projekta pa je selitev šolske jedilnice iz povsem neprimerne kleti v nove sodobne prostore. Naši učenci imajo sedaj primerljive pogoje za delo.

Iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je temu tako.

Ob koncu bi se rad zahvalil vsem učencem, zaposlenim in staršem, da smo tudi šolsko leto, ki ga je močno zaznamovalo življenje in delo pod posebnimi pogoji, uspešno pripeljali do zastavljenih ciljev. Še enkrat več smo dokazali, da skupaj zmoremo marsikaj.

Želim van prijetne počitniške in dopustniške dni.

Bogomir Širovnik, ravnatelj

Sprememba urnika v šolskem letu 2022/23

Pozdravljeni,

z novim šolskim letom spreminjamo urnik, saj bodo vsi učenci malicali v novi jedilnici in nič več v razredih.

Spremenjen urnik Vam objavljamo z namenom, da boste lažje organizirali obšolske dejavnosti svojih otrok v novem šolskem letu 2022/23.

sprememba urnika

Podkategorije

Knjižnica

- omogoča dostop do knjig, revij, časopisov in do prostora, kjer se družijo ljubitelji knjig

- z gradivom in pravljičnimi uricami podpiramo opismenjevanje in pismenost otrok

- spodbujamo razvoj bralne pismenosti, ki je ključ do uspeha

- pomagamo z iskanjem gradiva za učenje, prosti čas in ustvarjalnost

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small