icon facebook png 26 icon instagram icon instagram Erasmus+  Erasmus+  Erasmus+Erasmus+
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Svetovni dan hrane

V okviru OPB-ja smo ob svetovnem dnevu hrane spodbujali učence o odgovornem ravnanju s hrano in o pomemenu pestre prehrane.  Izvedli smo različne delavnice. Povezali smo se z Zdravo in Eko šolo ter izvedli  več aktivnosti, s katerimi smo učence osveščali o  zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi prehranjevanja in odgovornega odnosa do sebe in svojega zdravja.  

Preberi več

Ponovna uporaba in sobivanje z naravo

V četrtek, 28. septembra 2023, je potekala ekskurzija za nadarjene in vedoželjne učence od 5. do 9. razreda OŠ Mladika na Ptuju.

Učenci smo najprej obiskali Center ponovne uporabe v Slovenskih Konjicah, kjer smo si ogledali predelane zabojnike za prevoz tovora, ki bi sicer končali na odpadu ali pa bi za njihovo drugačno predelavo potrebovali veliko količino energije. Tamkajšnja zabojnika sta primera, kako ponovna uporaba lahko deluje v praksi. Na njiju ni namreč nič novega, celo solarne celice na strehah enot so ponovno uporabljene.

Preberi več

Teden otroka 2023

Teden otroka, ki je letos potekal pod sloganom »Zakaji in zatoji radovednosti« je bil v prvem tednu oktobra. Aktivnosti v šoli so potekale malo drugače in so bile prilagojene našim učencem.

Preberi več

Učenci v vlogi voznika

Učenci 4. in 5. razredov so se danes v okviru programa Jumicar najprej seznanili s prometnimi znaki in predpisi, nato pa se preizkusili še v praktični vožnji na poligonu.

Preberi več

Šola v naravi - 5. dan

Zadnj dan šole v naravi smo ustvarjali na Tartinijevem trgu, še zadnjič uživali ob čudovitem pogledu med kosilom ter občudovali Postojnsko jamo.

Preberi več

Teden otroka

teden otroka 2teden otroka1

Merimo lokalno - vplivamo globalno

V sklopu projekta "Erasmus mobilnosti - Merim lokalno, vplivam globalno" predstavnici naše šole izvajata meritve znotraj posameznih protokolov na področju hidrosfere in pedosfere. Učenki Gea Palir in Neža Hribernik uspešno opazujeta in izvajata meritve na izobraževanju na Hrvaškem, v ekosistemih reke Cetine ter na otoku Braču. Pridobljene veščine bomo uporabljali na naših merilnih mestih v okolici šole. Projekt GLOBE tako uspešno vodimo tudi v letošnjem šolskem letu.

Preberi več

Ulice otrokom

Mladikino parkirišče se je spremenilo v otroško igrišče.

Preberi več

Prvič v šolo

Naši prvošolci so v lepem sončnem dnevu 🌞pričeli šolanje na Mladiki. Ravnatelj jim je izrekel dobrodošlico in zanje smo pripravili kulturni program.

Preberi več

Zakon o šolski prehrani

V sredo, 12. 7. 2023, je bil v Uradnem listu RS, 5t. 761123 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Šolski prehrani (ZŠolPre-1B). Bistvena novost je, da bodo od 1. septembra 2027 vsi učenci, ki se bodo redno šolali in bodo prijavljeni na kosilo, upravičeni do subvencije v višini cene kosila. Šola bo kosilo učencev organizirala v okviru javne službe.

Zakon tudi določa, da bo od 1. septembra 2023 subvencije kosila v višini cene kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Od 1. septembra 2024 pa bo subvencija kosila v višini 50 % cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.

Cena malice v šolskem letu 2023/24

Zakon o šolski prehrani določa, da ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred zadetkom vsakega šolskega leta. V novem šolskem letu bo cena malice znašala 1,10 € dnevno na učenca. Določbe Zakona interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, s katerim so bila v lanskem šolskem letu šolam dodeljena dodatna sredstva za pripravo obrokov, ne veljajo več, zato je navedena cena tudi vrednost za pripravo malic.

Proslava ob dnevu državnosti

Na zadnji dan pouka smo na OŠ Mladika imeli proslavo ob dnevu državnosti v veliki telovadnici. Učenci so nastopali s plesnimi, glasbenimi in drugimi točkami. Ob koncu smo si zaželeli lepe počitnice in se poslovili.

Preberi več

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small