icon facebook png 26 logotip EKP 2014 2020 SIO 2020Erasmus+

Priporočila staršem

starsi intro  

Za boljšo preglednost gibanja staršev po šoli prosimo, da upoštevate naslednja priporočila:

 • Za vse informacije se obrnite na tajništvo šole.
 • Od svojih otrok se poslovite v pritličju, učenci naj gredo v razred sami.
 • Z otroki se dogovorite, da jih boste po pouku počakali v pritličju ali na šolskem dvorišču.
 • Prosimo, da ne hodite v jedilnico, ko imajo otroci kosilo. Počakajte jih v pritličju ali na šolskem dvorišču.
 • Če z učitelji niste dogovorjeni za pogovor, se oglasite v tajništvu, kjer vam bomo dali ustrezne informacije.
 • V času pouka in med odmori ne motite učiteljev. Če je nujno, poiščite najprej pomoč pri svetovalnih delavkah, v zbornici ali v tajništvu šole.
 • Starši učencev podaljšanega bivanja poiščejo svoje otroke v učilnici oziroma na prostoru, ki je zapisan na oglasni deski podaljšanega bivanja v pritličju.

Vpis v 1. razred

Zakon o osnovni šoli opredeljuje

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morajo v 1. razred vpisati otroke, ki v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnijo starost 6 let.

Preberi več

Socialne zadeve

Starše oz. skrbnike, ki zaradi socialne stiske ne zmorejo otroku v celoti plačati stroškov za šolske dejavnosti (npr. za šolo v naravi, plavalni tečaj, kulturni dan, športni dan, šolske potrebščine...), vabimo, da se oglasijo v šoli pri svetovalni delavki Marti Glatz, I. nadstropje /1 (praviloma med 8. in 14.30 uro) ali na tel. 02/ 787 61 35, da se pogovorijo o možnih rešitvah oz. pomoči.

Preberi več

Ceniki


Cenik prehrane za učece

 

1. – 4. razred

5. – 9. razred 

Zajtrk

0,50 €

/

Šolska malica

0,80 €

0,80 €

Kosilo

1,85 € → *2,00 €

2,00 € → *2,20 €

Kosilo – posamezno

2,20 € → *2,30 €

2,20 € → *2,30 €

Kosilo – domov

/

/

Popoldanska malica

/

1,00 € (od 27. 9. 2016)

Topla malica

/

/

* Cena velja od 1. oktobra 2013.


Cenik za oddajo prostorov OŠ Mladika

 

Učilnica

Velika telovadnica

Mala telovadnica

Računalniška učilnica

Delovniki  – 45 minut

5 €

7 €

5 €

15 €*

Delovniki  – 60 minut

7 €

9 €

7 €

20 €*

Vikend – 45 minut

7 €

9 €

7 €

20 €*

Vikend – 60 minut

9 €

12 €

9 €

25 €*

* Cena velja od 1. oktobra 2013.
Cenik velja samo za zunanje uporabnike. Če so v dejavnosti v prostorih brezplačno vključeni samo učenci naše šole je uporaba prostorov brezplačna.


Cenik za izposojo učnih pripomočkov in rekvizitov po kosu

 

Računalnik

LCD projektor

Projekcijsko platno

Drobni rekviziti
(žoge, kolebnice, ...)

Telovadno orodje
(gredi, klopi, skrinje, ...)

Delovniki  – 45 minut

3 €

3 €

1 €

0,08 €

0,45 €

Delovniki  – 60 minut

4 €

4 €

1 €

0,10 €

1 €

Vikend – 45 minut

3 €

3 €

1 €

0,10 €

1 €

Vikend – 60 minut

4 €

4 €

1 €

0,12 €

1,25 €

Cenik velja samo za zunanje uporabnike. Če so v dejavnost z uporabo učnih pripomočkov in rekvizitov brezplačno vključeni samo učenci naše šole je uporaba le teh brezplačna.


Cenik fotokopij - nadstandard

 

1. VIO

2.VIO

3. VIO

Cena fotokopij – nadstandard (1 plačilo na šolsko leto)

1,50 €

3,00 €

4,50 €

Katalog informacij javnega značaja OŠ Mladika

 • Osnovni podatki o katalogu
 • Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
 • Načina dostopa do informacij javnega značaja
 • Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Preberi več

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small