Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje v šoli Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsaka oddelčna skupnost po enega predstavnika in namestnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Ta predstavnik skrbi za pretok informacij na relaciji Svet staršev – oddelčna skupnost in obratno.

V skladu s šolsko zakonodajo bo svet staršev:

  • predlagal in razpravljal o nadstandardnih programih,
  • razpravljal o Letnem delovnem načrtu,
  • razpravljal o poročilih ravnateljia o vzgojno-izobraževalnih problemih,
  • dal mnenje o oblikovanju malih učnih skupin,
  • dal soglasje za seznam delovnih zvezkov in drugih učnih pripomočkov za učence,
  • obravnaval pobude in pripombe staršev o vzgojno-izobraževalnem delu na šoli,
  • opravljal druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.


Predsednk: David Haložan

Člani:

razred

član/-ica

namestnik/-ica

1. a

Karmen Ciglar

Borut Vaupotič

1. b

Darja Drevenšek

Jerneja Žnidaršič

2. a

Sašo Kafel

Martina Haring

2. b

Simona Žumbar

Polona Toplak

3. a

David Haložan

Tomi Držaj

3. b

Robert Šimenko

Anita Marksl

4. a

Janja Kafel

Natalija Šamperl

4. b

Petra Bombek

Metka Bolcar

5. a

 

 

5. b

Anja Kostanjevec

Valerija Plazovnik

6. a

Lina Kolarič

Nuša Slivnjek

6. b

Mihaela Strelec

Dunja Radičevič

7. a

Ute Bender

 

7. b

Gregor Šmigoc

 

8. a

Matej Siebenreich

 

8. b

Staša Serdinšek

 

9. a

Daša Meznarič

 

9. b

Gabrijela Damevska Kaučič

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small