Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje v šoli Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsaka oddelčna skupnost po enega predstavnika in namestnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Ta predstavnik skrbi za pretok informacij na relaciji Svet staršev – oddelčna skupnost in obratno.

V skladu s šolsko zakonodajo bo svet staršev:

  • predlagal in razpravljal o nadstandardnih programih,
  • razpravljal o Letnem delovnem načrtu,
  • razpravljal o poročilih ravnateljia o vzgojno-izobraževalnih problemih,
  • dal mnenje o oblikovanju malih učnih skupin,
  • dal soglasje za seznam delovnih zvezkov in drugih učnih pripomočkov za učence,
  • obravnaval pobude in pripombe staršev o vzgojno-izobraževalnem delu na šoli,
  • opravljal druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.


Predsednk: Doris Munda

Člani:

razred

član/-ica

namestnik/-ica

1. a

Rebeka Molnar

Matej Seibenreich

1. b

Andreja Mohorič

Staša Serdinšek

2. a

Almir Zahović

Boštjan Prosenjak

2. b

Gabrijela Damenska Kaučič

Ute Bender

3. a

Jana Gerl

Andreja Komel

3. b

Aleksandra Ribič

Stanko Vinko

4. a

Andreja Orešek

Alenka Beširevič

4. b

Sabina Iskra

Petra Potočnik

5. a

Jožica Ristova

Irena Zavec

5. b

Saška Zadravec

Mojca Kovač

6. a

Robert Hazl

Marija Holc

6. b

Alenka Toplak

Marija Vučak

7. a

Janez Horvat

Janja Herič

7. b

Veronika Vuk Vočanec

Aleksandra Ribič 

8. a

Doris Munda

Aleš Likar

8. b

Marjana Gaiser

Iztok Trafela

9. a

Boris Lašič

Darja Harb

9. b

Franc Križanec

Jože Kosajnč

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small

FRENK index.php konec