Leta 1998 se je naša šola vključila v  Slovensko mrežo zdravih šol. Mednarodni in slovenski projekt nas obvezuje, da področju zdravja v šoli posvečamo veliko  pozornosti.

zdrava šola slika

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To dosegamo tako, da razvijamo različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogočamo in jih spodbujamo, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Šola vključuje promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja.

 

Rdeča nit v šolskem letu 2016/17 je že tretjeleto DUŠEVNO ZDRAVJE. Letos je povdarke na motnjah hranjenja ter prehrane in gibanja.

 

Namen vsebin je, da pripomorejo k medsebojnemu spoznavanju, izboljšanju komunikacije, razumevanju različnosti, upoštevanju pravil, razčiščevanju stališč, pripadnosti skupini, izboljšanju klime ... 

V projektu ZDRAVE ŠOLE smo v letošnjem šolskem letu za spremljanje izbrali naslednje projekte, naloge, dejavnosti:

Zdrava prehrana:

 • sadje

 • tradicionalni slovenski zajtrk

 • zeleni ponedeljki

Duševno zdravje

Zdravje

Gibanje

Medvrstniško nasilje

Socialne igre

Mednarodna izmenjava in dan šole

 

Načrtovane naloge so celoletne, mesečne, tedenske in dnevne. Izvajali jih bomo v sklopu pouka, pri dnevih dejavnostih, interesnih dejavnostih in izven pouka skozi vse šolsko leto. Za uresničitev nalog se trudimo učenci, starši, vsi zaposleni in zunanji sodelavci. Celoletno evalvacijo bomo opravili junija 2017.

 

Tim Zdrave šole:

 • ravnatelj Bogomir Širovnik
 • pomočnica ravnatelja Viktorija Bezjak
 • predstavnik staršev Janez Horvat
 • predstavnik učencev  Zala Vučak
 • svetovalna delavka Marjanca Kušar
 • organizatorica šolske prehrane Irena Veg
 • učiteljica Irena Golob
 • učiteljica Sonja Plajnšek
 • učitelj biologije Bojan Krivec
 • učiteljica športa Anica Ternovšek
 • Helena Stefanovič- Seidl, Zobozdravstvo Ptuj
 • Maja Šmigoc, Zdravstveni dom Ptuj, Vzgoja za zdravje
 • vodja tima, učiteljica, Breda Pisar

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small