Leta 1998 se je naša šola vključila v  Slovensko mrežo zdravih šol. Mednarodni in slovenski projekt nas obvezuje, da področju zdravja v šoli posvečamo veliko  pozornosti.

zdrava šola slika

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To dosegamo tako, da razvijamo različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogočamo in jih spodbujamo, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Šola vključuje promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja.

 

Rdeča nit v šolskem letu 2017/18 bo usmerjena v gibanje, prehrano in duševno zdravje.

 

Namen vsebin je, da pripomorejo k medsebojnemu spoznavanju, izboljšanju komunikacije, razumevanju različnosti, upoštevanju pravil, razčiščevanju stališč, pripadnosti skupini, izboljšanju klime ... 

V projektu ZDRAVE ŠOLE smo v letošnjem šolskem letu za spremljanje izbrali naslednje projekte, naloge, dejavnosti:

Zdrava prehrana in dobre prehranjevalne navade

 • bonton prehranjevanja

Vzgoja za zdravje

Promocija zdravja na delovnem mestu

Športne in rekreativne dejavnosti

 • pohodi

Medgeneracijsko sodelovanje

 • pravila šolskega reda

 

Načrtovane naloge so celoletne, mesečne, tedenske in dnevne. Izvajali jih bomo v sklopu pouka, pri dnevih dejavnostih, interesnih dejavnostih in izven pouka skozi vse šolsko leto. Za uresničitev nalog se trudimo učenci, starši, vsi zaposleni in zunanji sodelavci. Celoletno evalvacijo bomo opravili junija 2018.

 

Tim Zdrave šole:

 • ravnatelj Bogomir Širovnik
 • pomočnica ravnatelja Viktorija Bezjak
 • predstavnik staršev Andreja Majcen
 • predstavnik učencev  Zala Vučak
 • svetovalna delavka Marjanca Kušar
 • organizatorica šolske prehrane Irena Veg
 • učiteljica Irena Golob
 • učiteljica Sonja Plajnšek
 • učitelj biologije Bojan Krivec
 • učiteljica športa Anica Ternovšek
 • Helena Stefanovič- Seidl, Zobozdravstvo Ptuj
 • Maja Šmigoc, Zdravstveni dom Ptuj, Vzgoja za zdravje
 • Sabina Rižner, POŠ
 • vodja tima, učiteljica, Breda Pisar

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small