NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v šolskem letu 2021/22

 •        
 • NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezno. Učenci priseljenci, katerih materni jezik ni slovenski in so se v tekočem šolskem letu prvič vključili v 6. ali 9. razred osnovne šole v Sloveniji, opravljajo NPZ prostovoljno.
 • NPZ poteka iz treh predmetov. V 6. razredu iz MAT, SLJ in TJA. V 9. razredu poteka iz MAT, SLJ in tretjega predmeta (letos TJA).
 • Učenci, ki imajo odločbo za izvajanje dodatne strokovne pomoči in učenci priseljenci (če njihov materni jezik ni slovenščina in so v tem šolskem letu prvič vključeni v OŠ v Sloveniji), imajo možnost prilagoditev pri izvajanju NPZ (več informacij pri svetovalni delavki Marti Glatz).

 

Kako poteka NPZ

 • Poteka v obliki pisnega preizkusa, pri posameznem predmetu se piše 60 minut.
 • Preverja se znanje, ki ga vsebujejo učni načrti.
 • Vsi učenci v Sloveniji pišejo istočasno (maj 2022).

 

Datumi preverjanja NPZ

 • Sreda, 4. maj 2022: slovenščina - 6. in 9. razred 
 • Petek, 6. maj 2022: matematika - 6. in 9. razred 
 • Torek, 10. maj 2022: angleščina - 6. in 9. razred 

 

Dovoljeni pripomočki in pripomočki, ki jih morajo učenci prinesti na NPZ pri posameznih predmetih

 • MAT: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Uporaba žepnega računala ni dovoljena.
 • SLJ: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero.
 • TJA: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero. Uporaba slovarjev ni dovoljena.
 • Pri pisanju NPZ ni dovoljena uporaba pisal "piši briši", saj v določenih primerih besedilo pozneje v celoti izgine iz preizkusa.                                                                                                                                                                             

 

Vpogled v ovrednotene naloge NPZ

Seznanitev z rezultati in  vpogled v ovrednotene preizkuse NPZ:

 • 6. razred: 7. do 9. junij 2022
 • 9. razred: 31. maj do 2. junij 2022

 

Rezultati NPZ

 • Dosežki učenca pri NPZ so informacija o znanju učenca in ne vplivajo na oceno, ki jo ima učenec pri predmetu. V 9. razredu lahko izjemoma vplivajo na vpis v srednjo šolo: v primeru, ko ima srednja šola omejitev vpisa in ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključenih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda.  
 • Obvestila o dosežkih pri NPZ: 9. razred: 15.6.2022 / 6. razred: 24.6.2022 

 

Več informacij o NPZ: knjižica Informacije za učence in starše, pisni preizkusi NPZ iz prejšnjih let ...

 

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small