Podaljšano bivanje 2017/18

Šola organizira podaljšano bivanje po pouku in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda.

Vsebuje naslednje elemente: samostojno učenje, sprostitveno dejavnost, vodeno (usmerjeno oz. ustvarjalno) preživljanje časa in kosilo.

Legenda in izvajalci: GU – glasbene urice (Jasna Drobne); POŠ – popestrimo šolo (Sabina Rižnar); N1A – neobvezni izbirni angleščina (Leonela Djakovič); RAČ – računalništvo (Majda Kramberger Belšak,1., 2. in 3. r; Silvester Arnečič, 4. in 5. r); NEM – tečaj nemščina (Kristina Pravdič); ZŽS – zdrav življenjski slog (Nikola Seničić); OPZ – otroški pevski zbor (Jasna Drobne);

 1. a – učilnica M/6 (skupina OPB I)

URA

od – do

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

5.

12.05 – 12.55

KOSILO

KOSILO

KOSILO

KOSILO

KOSILO

6.

12.55 – 13.45

GU

 N1A

NEM
ostali v POŠ

ZŽS

ZŽS

7.

13.45 – 14.35

POŠ

RAČ

 Združevanje v 2. a

Združevanje v 1. b

Združevanje v 1. b

8.

14.35 – 15.25

 Združevanje v 1. b

Združevanje v 1. b

Združevanje v 1. b

Združevanje

Združevanje

9.

15.25 – 16.15

 Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

 

KOSILO
12.10

KOSILO
12.10

KOSILO
12.10

KOSILO
12.10

KOSILO
12.10

 

 1. b – učilnica II/6 (skupina OPB II)

URA

od – do

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

5.

12.05 – 12.55

KOSILO

KOSILO

KOSILO

KOSILO

KOSILO

6.

12.55 – 13.45

N1A

 RAČ

GU

NEM

POŠ

7.

13.45 – 14.35

Samostojno učenje

ZŽS

ZŽS

Samostojno učenje

Samostojno učenje

8.

14.35 – 15.25

Ustvarjalno preživljanje časa

Ustvarjalno preživljanje časa

Ustvarjalno preživljanje časa

Ustvarjalno preživljanje časa

Ustvarjalno preživljanje časa

9.

15.25 – 16.15

 Združevanje
Sprostitvena dejavnost

 Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

 

KOSILO
12.10

KOSILO
12.10

KOSILO
12.10

KOSILO
12.10

KOSILO
12.10

 

 2. a – učilnica M/3 (skupina OPB III)

URA

od – do

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

5.

12.05 – 12.55

POUK

POUK

RAČ

POUK

POŠ

6.

12.55 – 13.45

KOSILO

OPZ
Samostojno učenje

KOSILO

OPZ
Samostojno učenje

KOSILO

7.

13.45 – 14.35

Samostojno učenje

KOSILO

Samostojno učenje

KOSILO

NEM ali v 2. b

8.

14.35 – 15.25

Združevanje v 2. b

Združevanje

Združevanje v 1. b

Združevanje v 1. b

Združevanje v 1. b

9.

15.25 – 16.15

 Združevanje
Sprostitvena dejavnost

 Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

 

KOSILO
13.00

KOSILO
13.40

KOSILO
13.00

KOSILO
13.40

KOSILO
13.00

 

 2. b – učilnica M/4 (skupina OPB IV)

URA

od – do

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

5.

12.05 – 12.55

POUK

RAČ

POUK

POUK

KOSILO

6.

12.55 – 13.45

KOSILO

OPZ
Samostojno učenje

KOSILO

OPZ
Samostojno učenje

NEM
druženje

7.

13.45 – 14.35

ZŽS

KOSILO

POŠ

KOSILO

Samostojno učenje

8.

14.35 – 15.25

Združevanje
Usmerjen prosti čas

Združevanje

Združevanje
Usmerjen prosti čas

Združevanje
Usmerjen prosti čas

ZŽS

9.

15.25 – 16.15

 Združevanje
Sprostitvena dejavnost

 Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

 

KOSILO
13.00

KOSILO
13.40

KOSILO
13.00

KOSILO
13.40

KOSILO
12.10

 

 3. a – učilnica M/6 (skupina OPB V)

URA

od – do

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

5.

12.05 – 12.55

POUK

POUK

POUK

POUK

dod., dop.

6.

12.55 – 13.45

NEM
Druženje

OPZ
Samostojno učenje

KOSILO

OPZ
ID

KOSILO

7.

13.45 – 14.35

KOSILO

KOSILO

Samostojno učenje

KOSILO

POŠ

8.

14.35 – 15.25

ZŽS

RAČ

Združevanje v 3. b

Združevanje v 3. b

Združevanje v 3. b

9.

15.25 – 16.15

 Združevanje
Sprostitvena dejavnost

 Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

 

KOSILO
13.50

KOSILO
13.50

KOSILO
13.00

KOSILO
13.50

KOSILO
13.00

 

 3. b – učilnica M/1 (skupina OPB VI)

URA

od – do

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

5.

12.05 – 12.55

POUK

KOSILO

POUK

POUK

POUK

6.

12.55 – 13.45

KOSILO

OPZ
Samostojno učenje

KOSILO
RAČ

OPZ
Samostojno učenje

KOSILO

7.

13.45 – 14.35

NEM

POŠ

Samostojno učenje

KOSILO

ZŽS
ostali v 2. a

8.

14.35 – 15.25

Samostojno učenje

Samostojno učenje

Usmerjen prosti čas

Usmerjen prosti čas

Usmerjen prosti čas

9.

15.25 – 16.15

 Združevanje
Sprostitvena dejavnost

 Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

 

KOSILO
13.00

KOSILO
12.10

KOSILO
13.00

KOSILO
13.00

KOSILO
12.10

 

 4. a, b in 5. a, b – učilnica I/5 (skupina OPB VII)

URA

od – do

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

5.

12.05 – 12.55

POUK

POUK

POUK

POUK

KOSILO 4., 5.
Samostojno učenje

 

6.

12.55 – 13.45

KOSILO

OPZ
Samostojno učenje

POUK 5. r
Samostojno učenje 4. r

OPZ
KOSILO

7.

13.45 – 14.35

RAČ 4., 5.

KOSILO

KOSILO 4., 5.

RAČ 4. r
ZŽS 5. r

Usmerjen prosti čas

8.

14.35 – 15.25

RAČ 4., 5.

ZŽS

ZŽS

RAČ 5. R

POŠ

9.

15.25 – 16.15

 Združevanje
Sprostitvena dejavnost

 Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

Združevanje
Sprostitvena dejavnost

 

KOSILO
13.00

KOSILO
13.50

KOSILO
13.50

KOSILO
13.00–13.45

KOSILO
13.45

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small