PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

 

Ta pravilnik ureja postopek za pridobitev statusa učenca vrhunskega športnika, učenca perspektivnega mladega umetnika, učenca vrhunskega športnika, učenca vrhunskega mladega umetnika, način prilagajanja šolskih obveznosti, mirovanje in prenehanje statusa ter varstvo pravic.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small