Prevozi so urejeni za vse učence, ki imajo do šole več kot 4 km ali pa njihova šolska pot ni varna.

Pravila pri vožnji z avtobusom

Z željo, da se prevozi izvajajo varno in v skladu z veljavno zakonodajo, prosimo učence, da se držijo osnovnih pravil pri vožnji z avtobusom:

  • pri vstopu v avtobus je potnik dolžan pokazati vozniku vozovnico,
  • pri vstopanju v avtobus in izstopanju iz avtobusa mora potnik zagotoviti varen vstop in izstop sebi in ostalim potnikom,
  • potnik ne sme onesnažiti avtobusa namenoma ali iz malomarnosti (v primeru, da to stori je dolžan povrniti prevozniku škodo za čiščenje),
  • potnik je dolžan povrniti škodo, če jo povzroči prevozniku v avtobusu namenoma oziroma po svoji krivdi,
  • potnik mora sedeti na sedežu in biti pripet z varnostnim pasom, hoja in vstajanje v avtobusu sta med vožnjo prepovedana,
  • med vožnjo potnik ne sme motiti voznika,
  • prevoznik sme izključiti iz prevoza potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje druge potnike ali voznika in ne upošteva predpisov o javnem redu in miru.

Mestni promet:  vozni red (pdf), vozni red Ariva

 

VOZNI RED

- Otroke na postajališču Ptuj Budina pobiramo na isti strani, kot jih odlagamo (avtobus bo na poti v šolo in na poti iz šole (zjutraj in popoldan) vedno ustavil na postajališču v obe smeri (proti Spuhlji ter proti Ptuju), kar pomeni, da otrokom ne bo več potrebno prečkati cestišča).
- Primestni promet je namenjen samo za učence.

vozni red

 

vozni red2

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small