PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST

 

S to sistemizacijo se v Osnovni šoli Mladika določa notranja organizacija dela in sistemizacija delovnih mest v skladu z delitvijo dela med delavci zavoda, ki omogoča optimalno izvajanje javne službe, vzgojnoizobraževalne dejavnosti, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu Občina Ptuj.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small