Brali smo ljudske pripovedke in pripravili razstavo izdelkov.

deset minut za pripovedko

Ob zavedanju, kako pomembno je, da mladi bralci sledijo slovenski ljudski folklori, smo se na naši šoli odločili, da bomo vsako leto izpeljali projekt, ki je vezan na to temo.

Ljudsko izročilo nam postaja tuje, saj se v času hitrega življenja redko ustavimo, da bi poslušali, kaj so nekoč pripovedovali naši predniki.

Dejstvo je, da to ni bilo le pripovedovanje, temveč tudi del igre in priprave na življenje, ki jih je čakalo v dobrem in slabem ...

V lanskem šolskem letu smo prvič izvedli projekt Deset minut za slovensko pravljico, ki smo ga v tem letu nadaljevali, in sicer smo v mesecu oktobru, natančneje v tednu otroka, izpeljali projekt Deset minut za slovensko pripovedko. Ob tem smo razvijali tudi določene spretnosti, med katere sodijo urjenje glasnega, razločnega in tekočega branja in zanimivega/doživetega pripovedovanja ter poustvarjanja.

Tega smo se lotili tako, da smo razredničarke in razrednik dobili navodila in izbrano slovensko ljudsko pripovedko. Učitelji smo v posameznem oddelku začetek ure namenili glasnemu branje pripovedke. Pri načinu izvedbe smo učitelji imeli več možnosti, ki smo jih lahko izvajali skupaj z učenci. Lahko smo se dogovorili tudi z učenci.

Cilji projekta so izboljšanje bralnih navad, seznaniti učence s slovensko ljudsko pripovedko, spoznavanje slovenskega ljudskega izročila, medgeneracijsko povezovanje, urjenje aktivnega poslušanja, zapisi misli o prebranem in sodelovanje s Šolsko skupnostjo, kjer v tem šolskem letu razmišljamo o odnosih v družbi.
Po branju so učenci ustvarjali na temo prebranega, kjer so se pogovarjali, risali, zapisovali mnenja in sporočila pripovedk. Izdelki, ki so nastali v okviru projekta, bodo razstavljeni v avli od ponedeljka, 4. novembra do petka, 8. novembra 2013.

Temu projektu se je pridružila tudi Šolska skupnost, ki je poskrbela za medgeneracijsko izmenjavo. V II. in III. triadi so pripovedke brali pri vnaprej določeni uri, in sicer v navezavi s programom Šolske skupnosti.

Pripravili: Karmen Ivančič in Leonela Djakovič

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small