Logotip Mladike

 

Obrazložitev logotipa OŠ Mladike

Znak Osnovne šole Mladika je sestavljen iz dveh delov:

Prvi del je trše modre oblike in predstavlja v osnovi konstrukcijo železniškega mostu, ki je v neposredni bližini šole, njegova vodoravna linija simbolizira reko Dravo. Na abstraktni ravni most predstavlja prehod iz otroštva do določenega osnovnošolskega znanja. Hkrati ima ta  modra oblika asociativno podrobnost na arhitekturno obliko šole, ima pa tudi obliko črke M.

Drugi del znaka je v ozadju zelen krog, ki simbolizira mladostno zaokroženost – celoto znanja, asociira  pa tudi na bližnji park.

V celotni obliki znaka je možna razpoznavnost otroškega obraza, ki nima določenega spola.

»Pentlja« na vrhu znaka pa nas lahko spomni, da je bila Mladika pred drugo svetovno vojno dekliška šola. V celoti je znak sestavljen iz enostavnih oblik linije, kroga, trikotnika in kvadrata v perspektivi, po drugi strani pa daje zelo moderno in enostavno sporočilnost.

Znak dopolnjujeta zgoraj napis OSNOVNA ŠOLA, spodaj pa večji napis MLADIKA.

Tomaž Plavec, akademski slikar

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small