"Tisti, ki se ga knjiga res dotakne, nikoli ne bo pozabil na občutke veselja, premišljevanja, razumevanja, sprejemanja prebranega. In že otrok ve, da s knjigo nikoli nismo osamljeni, kajti svetovi, realni ali izmišljeni, v katere vstopamo, kadar odpremo platnice, so čudoviti.
Knjige so most do spoznavanja drugih in drugačnih ljudi, pa tudi do vseh znanstvenih disciplin,so torej most do znanja. Bralec bo vedno znal poiskati prave in pravilne odgovore,ker se v branju skriva čarovnija razumevanja vsega."
(Dragica Haramija, predsednica Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS)

Tudi v tem šolskem letu poteka branje za bralno značko. Letos  bodo imeli učenci možnost vsebino knjige predstaviti ustno v šolski knjižnici.

Učenci od 6. do 9. razreda preberejo 5 knjig in deklamirajo 2 pesmici.

Veliko bralnih užitkov!

Mentorica: knjižničarka Urška Hlupič Voda

   
sovica Priporočilni seznam za I. triado - seznam         

sovica Priporočilni seznam za II. triadoseznam

sovica Priporočeni seznem za III. triadopriporočilni seznam

 

  

Španska bralna značka

LEO, LEO - španska bralna značka za prve bralce

je projekt motiviranja za branje, ki spodbuja pridobivanje medkulturne zmožnosti in igraje usmerja v poglobljeno razumevanje literarnega besedila.

Otroci skupaj z mentorjem ali starši preberejo vsako leto dve knjigi iz knjižnega kompleta, ki ga pripravi založba Malinc.Po branju besedila slikanice otroci poustvarijo izdelek. 

 

Eko bralna značka

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE je projekt, ki spada pod okrilje Eko šolePomeni branje literature z ekološko tematiko.

Želimo si, da bi z branjem na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige.


Uspešen zaključek projekta Ekobranje za ekoživljenje  pomeni prikaz osvojenega znanja skozi pogovor in ustvarjalnih izdelkov (risba, sporočilni plakat, zgodbica, pesmica, razstava člankov iz časopisov in revij na razpisano tematiko okoljske problematike).

Projekt traja od septembra do maja. 

Priporočilni seznam eko-knjig

  

Kriterije in priporočilne sezname najdete v šolski knjižnici. Prav tako so vam na voljo revije z eko članki.

Obilo eko bralnih užitkov.            

Kknjižničarka: Urška Hlupič Voda

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small