Vrednote pomagajo posamezniku uravnavati njegove odnose s samim seboj, z drugimi in z družbo. Načini uresničevanja vrednot izražajo osebno zavzetost delavcev šole, učencev in staršev.

So podlaga ustvarjanja kulture v šoli, podlaga različnim dejavnostim, pravilom in načinom reševanja težav in sporov. Procese dela z vrednotami prilagajamo starosti učencev. Vrednote je potrebno doživljati v konkretnih situacijah vsakdanjega življenja. Izredno pomembna je pozitivna socialna klima in zaupanje med učenci in učitelji.

Šola vzgaja za vrednote z vsakodnevnimi praksami, z različnimi dejavnostmi, ki spodbujajo prevzemanje odgovornosti za svoje življenje, v okviru projektov, ur oddelčnih skupnosti, dni dejavnosti in ob drugih priložnostih.

vizija

 

URESNIČEVANJE VIZIJE IN VREDNOT ŠOLE

Vizija: Skupaj s starši skrbimo za osebnostno rast učencev v spodbudnem okolju

OSEBNOSTNA RAST pomeni, da:
• postanemo bolj zreli in odgovorni,
• se izboljšujemo in rastemo,
• postajamo samozavestni in razvijamo moralne vrednote,
• skrbimo za čustva,
• se trudimo pri usvajanju znanja,
• smo vedoželjni,
• sprejemamo drugačne.

SPODBUDNO OKOLJE za nas pomeni, da:
• nas delavci šole vzpodbujajo pri našem delu, da lahko sledimo svojim življenjskim ciljem,
• si med seboj pomagamo,
• smo prijazni drug z drugim,
• je varno in zdravo,
• so učilnice, šola in njena okolica lepo urejeni,
• uživamo zdravo hrano,
• nas starši vzpodbujajo in vzajemno sodelujejo z delavci šole.

 

Na šoli smo ugotavljali vrednote pri učencih, starših in delavcih šole. Najpomembnejše skupne vrednote, ki smo jih sprejeli so:

  • medsebojno spoštovanje,
  • sodelovanje,
  • pravičnost.

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small