Vodstvo šole

pomočnica ravnatelja

Knjižnica

knjižničarka, učiteljica slovenskega jezika

Tajništvo

poslovna sekretarka
računovodkinja
poslovna sekretarka

Svetovalna služba

psihologinja in izvajalka DSP/ISP
socialna delavka in inkluzivna pedagoginja

Tehnični sodelavci

računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti

Šolska kuhinja

Razredniki

učiteljica in razredničarka 1. a oddelka
učiteljica in razredničarka 1. b oddelka
učiteljica in razredničarka 2. a oddelka
učiteljica in razredničarka 2. b oddelka
učiteljica in razredničarka 3. a oddelka
učiteljica in razredničarka 3. b oddelka
učiteljica in razredničarka 4. a oddelka ter predsednica sveta zavoda
učiteljica in razredničarka 4. b oddelka
učiteljica in razredničarka 5. a oddelka
učiteljica in razredničarka 5. b oddelka
učiteljica zgodovine in geografije ter razredničarka 6. a oddelka
učitelj matematike ter razrednik 6. b oddelka
učiteljica kemije, biologije in naravoslovja ter razredničarka 7. a oddelka
učiteljica slovenskega in nemškega jezika ter razredničarka 7. b oddelka
učiteljica angleškega ter nemškega jezika in razredničarka 8. a oddelka
učiteljica glasbene umetnosti, domovinske in državljanske kulture ter etike in razredničarka 8. b oddelka
učitelj državljanske vzgoje in etike, zgodovine ter razrednik 9. a oddelka
učiteljica gospodinjstva in biologije in razredničarka 9. b oddelka

Učitelji

učitelj športa
učiteljica športa
učiteljica nemškega jezika in vzgojiteljica v OPB
učiteljica v 1. razredu in OPB ter učiteljica angleškega jezika
učiteljica slovenskega jezika
učiteljica tehnike in tehnologije
učiteljica slovenskega jezika in vzgojiteljica v OPB
"Popestrimo šolo", multiplikator
vzgojiteljica v 1. a razredu in OPB
učitelj zgodovine, naravoslovja in fizike
učiteljica likovne umetnosti
učiteljica matematike
učiteljica angleškega jezika

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small