Vodstvo šole

pomočnica ravnatelja

Knjižnica

knjižničarka, učiteljica slovenskega jezika

Tajništvo

poslovna sekretarka
računovodkinja

Svetovalna služba

psihologinja
socialna delavka

Tehnični sodelavci

računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti

Šolska kuhinja

Razredniki

učiteljica in razredničarka 1. a oddelka
učiteljica in razredničarka 1. b oddelka
učiteljica in razredničarka 2. a oddelka
učiteljica in razredničarka 2. b oddelka
učiteljica in razredničarka 3. a oddelka
učiteljica in razredničarka 3. b oddelka
učiteljica in razredničarka 4. a oddelka ter predsednica sveta zavoda
učiteljica in razredničarka 4. b oddelka
učiteljica in razredničarka 5. a oddelka
učiteljica in razredničarka 5. b oddelka
učiteljica matematike in razredničarka 7. a oddelka
učiteljica gospodinjstva in biologije in razredničarka 7. b oddelka
učiteljica matematike in razredničarka 8. a oddelka
učiteljica angleškega jezika in razredničarka 8. b oddelka
učiteljica zgodovine in geografije ter razredničarka 9. a oddelka
učiteljica slovenskega in nemškega jezika ter razredničarka 9. b oddelka
učiteljica glasbene umetnosti, domovinske in državljanske kulture ter etike in razredničarka 6. b oddelka
učiteljica angleškega ter nemškega jezika in razredničarka 6. a oddelka

Učitelji

učiteljica športa
učiteljica kemije, biologije in naravoslovja
učiteljica slovenskega jezika
učiteljica likovne umetnosti
učiteljica nemškega jezika in vzgojiteljica v OPB
učiteljica slovenskega jezika in vzgojiteljica v OPB
vzgojiteljica v 1. a razredu in OPB
učitelj zgodovine, naravoslovja in fizike
učiteljica tehnike in tehnologije
"Popestrimo šolo", multiplikator
učiteljica v 1. razredu in OPB ter učiteljica angleškega jezika
učitelj športa
vzgojiteljica v 1. b razredu in OPB
učitelj državljanske vzgoje in etike ter zgodovine

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small