Vodstvo šole

pomočnica ravnatelja

Knjižnica

knjižničarka, učiteljica slovenskega jezika

Tajništvo

poslovna sekretarka
računovodkinja

Svetovalna služba

psihologinja
socialna delavka

Tehnični sodelavci

računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti

Šolska kuhinja

Razredniki

učiteljica in razredničarka 1. a oddelka
učiteljica in razredničarka 1. b oddelka
učiteljica in razredničarka 2. a oddelka
učiteljica in razredničarka 2. b oddelka
učiteljica in razredničarka 3. a oddelka
učiteljica in razredničarka 3. b oddelka
učiteljica in razredničarka 4. a oddelka ter predsednica sveta zavoda
učiteljica in razredničarka 4. b oddelka
učiteljica in razredničarka 5. a oddelka
učiteljica in razredničarka 5. b oddelka
učiteljica matematike in razredničarka 6. a oddelka
učiteljica gospodinjstva in biologije in razredničarka 6. b oddelka
učiteljica matematike in razredničarka 7. a oddelka
učiteljica angleškega jezika in razredničarka 7. b oddelka
učiteljica zgodovine in geografije ter razredničarka 8. a oddelka
učiteljica slovenskega in nemškega jezika ter razredničarka 8. b oddelka
učitelj zgodovine, naravoslovja in fizike ter razrednik 9. a oddelka
učiteljica tehnike in tehnologije ter razredničarka 9. b oddelka

Učitelji

učiteljica športa
učitelj kemije, biologije in naravoslovja
učiteljica slovenskega jezika
učiteljica likovne umetnosti
učiteljica nemškega jezika in vzgojiteljica v OPB
učiteljica slovenskega jezika in vzgojiteljica v OPB
vzgojiteljica v 1. a razredu in OPB
učiteljica glasbene umetnosti, domovinske in državljanske kulture in etike
učiteljica angleškega in nemškega jezika
"Popestrimo šolo", multiplikator
učiteljica v 1. razredu in OPB ter učiteljica angleškega jezika
učitelj športa

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small