V okviru OPB-ja smo ob svetovnem dnevu hrane spodbujali učence o odgovornem ravnanju s hrano in o pomemenu pestre prehrane.  Izvedli smo različne delavnice. Povezali smo se z Zdravo in Eko šolo ter izvedli  več aktivnosti, s katerimi smo učence osveščali o  zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi prehranjevanja in odgovornega odnosa do sebe in svojega zdravja.  

Učenci 5. a in b rszreda so na to temo predstavili plakate in didaktične igre, katere so sami izdelali. 

Na stojnici  nas je pričakal ZDRAV POZDRAVČEK: lokalno sadje, kuhani kostanji in žitne ploščice.  Učenci so zelo radi sodelovali in se razveselili pozdravčka. 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small