Konflikti, nesoglasja in spori se sestavni del našega življenja, saj si vsak izmed nas ustvari svoje mnenje, svoj pogled na svet, izkušnje, vrednote, prepričanja..., kar pa je nemalokrat izvor konfliktnih situacij. Izogniti konfliktom se ne moremo, lahko pa jih uspešno rešujemo.

Mediacija je eden od načinov mirnega reševanja sporov. Gre za pogovor med dvema osebama, ki sta sprti, prisotna pa je tudi tretja oseba - mediator, ki jima pomaga, da najdeta rešitev problema. Bistveno je, da sprti  osebi poslušata druga drugo in skupaj iščeta rešitev, ki bo dobra za obe.

 

VRSTNIŠKA MEDIACIJA

Pri vrstniški mediaciji sta v vlogi mediatorja vedno dva učenca vrstniška mediatorja, ki vodita mediacijo med dvema sprtima učencema. Učenca morata biti pripravljena spor rešiti na miren in strpen način. Vrstniška mediatorja ju z različnimi znanji, veščinami in tehnikami usmerjata, da najdeta rešitev, ki bo za oba najbolj ustrezna in bosta z njo zadovoljna.

Pomembna značilnost vrstniške mediacije je, da je reševanje konflikta v celoti v rokah učencev, saj ga izvajajo učenci za učence. Mediacija je uspešna, če učenca, ki sta bila v sporu, čutita zadovoljstvo nad rešitvijo in se iz nastale situacije naučita kaj uporabnega za svoje življenje.

Mediacijo na šoli izvaja pet mediatork – strokovnih delavk ter učenci, ki so se usposobili za vrstniške mediatorje.

 

USPOSABLJANJE VRSTNIŠKIH MEDIATORJEV

V šolskem letu 2022/23 bomo usposobili novo skupino vrstniških mediatorjev. Cilji usposabljanja:

  • usposobiti učence za samostojno vodenje mediacijskega procesa pri razreševanju konfliktov med vrstniki,
  • naučiti udeležence razumevanja, obvladovanja ter mirnega in konstruktivnega reševanja konfliktnih situacij.

Usposabljanje je potekalo v šoli v obliki delavnic, ki jih izvajajo mentorice.

 

Kaj učenci pridobijo s tovrstnim znanjem

Pridobijo sposobnost reševanja konfliktov, kar je ena od temeljnih veščin za kakovostno življenje posameznika v sodobni družbi. Veščine in pozitivne izkušnje reševanja sporov predstavljajo pomemben del socialne opremljenosti in so posebej dobrodošle pri mladih, saj se lahko izoblikujejo v pozitiven vzorec reševanja problemov. Vključitev vrstniške mediacije v šolski vsakdan pripravlja učence na življenje v družbi, kar še posebej velja za učence vrstniške mediatorje.

 

Mediacija v šoli
  • spodbuja učence, da raje uporabljajo mediacijo, kot da bi spore reševali nasilno,
  • uči mladostnike sprejemati odgovornosti,
  • krepi pozitivno samopodobo ter spodbuja osebnostno rast,
  • zmanjšuje nasilnost in agresijo,
  • uči in ozavešča o pomenu pomembnih družbenih vrednot kot so: nenasilna komunikacija, spoštovanje, pravičnost, poštenje, priznanje, opravičilo, želja po odpuščanju, sožitje, mirno in kvalitetno sobivanje,…

 

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small