Starše oz. skrbnike, ki zaradi socialne stiske ne zmorejo otroku v celoti plačati stroškov za šolske dejavnosti (npr. za šolo v naravi, plavalni tečaj, kulturni dan, športni dan, šolske potrebščine...), vabimo, da se oglasijo v šoli pri svetovalni delavki Marti Glatz, I. nadstropje /1 (praviloma med 8. in 14.30 uro) ali na tel. 787 61 30, da se pogovorijo o možnih rešitvah oz. pomoči.

Subvencioniranje šole v naravi za učence 5. razreda

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ponuja možnost subvencioniranja šole v naravi za eno generacijo. Sredstva za subvencioniranje šole v naravi se zagotavljajo iz državnega proračuna in so namenjena učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. Vlogo za subvencijo dobite v šoli pri svetovalni delavki Marti Glatz (I. nadstropje/1).

Subvencionirana (brezplačna) šolska prehrana

Prehrana otroka v šoli je lahko subvencionirana oz. brezplačna. Upravičenost do subvencije ugotavlja Center za socialno delo na osnovi veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Šola bo na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ustrezno znižala višino položnic za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in kosila ni potrebno (razen v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, potem starši oz. skrbniki oddajo vlogo za subvencionirano prehrano na pristojnem centru za socialno delo). V primeru, ko poteče veljavnost odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, preneha tudi upravičenost do subvencije za šolsko prehrano. Starše oz. skrbnike prosimo, da pravočasno preverijo veljavnost omenjenih odločb. 

Subvencija malice: do subvencije malice so upravičeni tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija jim pripada v celotni višini cene malice.

Subvencija kosila: do subvencije kosila so od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija jim pripada v celotni višini cene kosila.

 

Ker je v odločbi o otroškem dodatku napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina, lahko starši oz. skrbniki sami ugotovijo ali je njihov otrok upravičen do subvencije šolske malice oz. kosila.

 

 

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small