Starše oz. skrbnike, ki zaradi socialne stiske ne zmorejo otroku v celoti plačati stroškov za šolske dejavnosti (npr. za šolo v naravi, plavalni tečaj, kulturni dan, športni dan, šolske potrebščine...), vabimo, da se oglasijo v šoli pri svetovalni delavki Marti Glatz, I. nadstropje /1 (praviloma med 8. in 14.30 uro) ali na tel. 02/ 787 61 35, da se pogovorijo o možnih rešitvah oz. pomoči.

Subvencioniranje šole v naravi za učence 5. razreda

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ponuja možnost subvencioniranja šole v naravi za eno generacijo. Sredstva za subvencioniranje šole v naravi se zagotavljajo iz državnega proračuna in so namenjena učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. Vlogo za subvencijo dobite v šoli pri svetovalni delavki Marti Glatz (I. nadstropje/1).

Subvencionirana (brezplačna) šolska prehrana

Prehrana otroka v šoli je lahko subvencionirana oz. brezplačna. Upravičenost do subvencije ugotavlja Center za socialno delo na osnovi veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendijiPred novim šolskim letom staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije prehrane, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji (potem starši oz. skrbniki oddajo vlogo za subvencionirano prehrano na pristojnem centru za socialno delo). V primeru, ko poteče veljavnost odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, preneha tudi upravičenost do subvencije za šolsko prehrano. Starše oz. skrbnike prosimo, da pravočasno preverijo veljavnost omenjenih odločb. 

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 545,98 evrov (v nekaterih odločbah je navedeno: …ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji). Subvencija pripada v celotni višini cene malice.

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86 evrov (v nekaterih odločbah je navedeno: … ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji).  Subvencija pripada v celotni višini cene kosila. 

 

Učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, imajo pravico do brezplačne malice in kosila.

 

 

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small