V letu 2019 smo se kot šola prijavili na Erasmusov razpis, ki je nosil naslov Agora, kar pomeni latinsko trg. V projektu, ki ga je razpisalo društvo SCIO (Združenje državljanov »SCIO« iz Gornjega Milanovca iz Srbije. Sodelovanja smo se udeležile tri osnovne šole, in sicer Ivan Goran Kovačić iz Beograda (Srbija), Ali Nihad Tarland iz Istanbula (Turčije) in OŠ Mladika iz Ptuja.

Vse tri šole smo zasledovale osnovni cilj, kako s pomočjo sodobne tehnologije (mobitela) učencem približati poznavanje domačega lokalnega okolja. Na naši šoli smo se v ožjem timu, ki smo ga sestavljale Marta Skrbinšek, Renata Sužnik, Mihaela Cajnko Gojkošek in Karmen Ivančič odločile, da bodo učenci na ta način raziskovali rimsko zgodovino Ptuja. Učiteljica Karmen Ivančič in učenci so v okviru izbirnega predmeta turistična vzgoja z učenci sedmega in osmega razreda pripravili besedila in slike ptujskih rimskih zanimivosti. Na podlagi teh smo nato učiteljice pripravile tudi kviz za posamezni spomenik. Pri fotografskem materialu nam je na pomoč priskočil tudi fotograf Črtomir Goznik. Ves material smo nato preveden v angleščino poslali v na SCIO, kjer so pripravili aplikacijo Agora.

ZPMS Ptuj intro

Marca 2020 smo imeli namen, da se skupaj z organizatorjem vsi učitelji iz Srbije in Turčije srečamo na OŠ Mladika, a smo žal zaradi zaprtja države vse morali tik pred zdajci odpovedati.

Naše naslednje snidenje smo nato izpeljali v juliju 2021 v Istanbulu, kjer so nas učitelji turške osnovne šole zelo prijetno pogostili in nam pokazali Istanbul. Prvič smo tudi na terenu preizkusili aplikacijo Agora.

 Agora cilji projekta

Ugotovili smo, da je to lahko del učnega procesa, ki je učencem zelo zanimiv, saj pri tem uporabljajo sodobno tehnologijo in na ta način spoznavajo domačo lokalno okolje na drugačen način. Aplikacija »raziskovalca« vodi po koordinatah in ob vsaki zgodovinski točki se pojavi besedilo z opisom spomenika. Ko učenec prebere besedilo, se mu po določenem času prikaže kviz, ki ga mora pravilno rešiti. Sedaj ga pot vodi do naslednje točke.

V mesecu septembru smo izvedli kulturni dan, kjer so naši učenci predmetne stopnje to aplikacijo preizkusili. Zapisali so tudi svoja mnenja in pozitivna so bila ta, da je to zanimiv način učenja. Manj zanimivo pa je bilo to, da so morali imeti ves čas možnost spletne povezave.

V mesecu decembru je SCIO v Beogradu organiziral veliko konferenco, kjer so ta projekt tudi predstavili širši javnosti.

V ptujski Agori smo zajeli šest rimskih spomenikov. Če boste imeli čas, vas vabimo na družinski izlet s to aplikacijo, ki si jo morate naložiti s pomočjo Google Play-a. Uživajte po rimski poti OŠ Mladika.

Erasmusov tim Agora OŠ Mladika

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small