icon facebook png 26 icon instagram icon instagram Erasmus+  Erasmus+  Erasmus+Erasmus+
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

DarilaSpoštovani!

Obveščamo vas, da smo učitelji dolžni spoštovati PRAVILNIK o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).  Pravilnik podrobno določa omejitve sprejemanja daril (ne sme se sprejemati denarja, vrednostnih papirjev, darilnih in vrednostnih bonov ter kartic in dragih kovin), ravnanje v primeru izročitve darila in vodenje seznama daril.

Učitelj ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. Za darilo štejejo stvari, pravice in storitve, ki jih je mogoče finančno ovrednotiti.

  • Darila zanemarljive vrednosti so darila, katerih vrednost ne presega 50 eurov, Za darila manjše vrednosti vodi šola seznam daril, v katerega se prejeta darila vpisujejo.
  • Priložnostna darila manjše vrednosti so darila, ki se jih tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih (kulturnih, slavnostnih, zaključkih izobraževanja, usposabljanja, ob praznikih ipd.) ali ob opravljanju diplomatskih aktivnosti, njihova vrednost pa ne sme presegati vrednosti 100 eurov, ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila.

Zato predlagamo, da tako starši kot učenci ob koncu šolskega leta, pa tudi ob drugih priložnostih obdarovanja, upoštevajo PRAVILNIK o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril in se tako izognejo nepotrebnim zadregam, tako na strani darovalca kot na strani obdarovanca.

Za učitelje je največje darilo uspešnost učencev na vseh področjih, njihova motiviranost in zavzetost pri šolskem delu ter dobri medosebni odnosi, tako z učenci kot s starši.

Vodstvo šole

LETAK

dokumenti

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small