Skupni cilji projektov, ki potekajo na šoli:

  • Pri učencih bomo razvijali in spodbujali kreativnost, inovativnost in izmenjavo idej.
  • Upoštevali bomo interese, potrebe, značilnosti posameznika.
  • Razvijali bomo pozitivne medsebojne odnose.
  • Prepletali bomo znanje posameznih predmetov in jih povezovali z drugimi aktivnostmi.
  • Uveljavljali bomo vseživljenjsko učenje.
  • Razvijali bomo socialne spretnosti in veščine.
  • Spodbujali in razvijali bomo sposobnosti vodenja.

 

Projekti na šoli:

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small