Kolegij

funkcija ime in priimek

ravnatelj

Bogomir Širovnik

pomočnica ravnatelja

Viktorija Bezjak

vodje strokovnih aktivov

Dunja Stošič, Marta Skrbinšek, Silva Ilec, Lidija Verlek, Leonela Djakovič, Sonja Pišek, Irena Letonja, Denis Kouter, Marjanca Kušar

svetovalna delavka

Marjanca Kušar

knjižničarka

Urška Hlupič

organizatorica šolske prehrane

Irena Veg

 

 

Eko odbor

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Silva Ilec, Jelica Ilić

vodji

Bogomir Širovnik, Sabina Rižnar, Andrej Cajnko, Viktorija Bezjak, Marjanca Kušar, Urška Hlupič Voda, Mihaela Cajnko Gojkovič, Sonja Pišek, Breda Pisar, Lia Apat, Nina Godec Meško, Lidija Verlek, Karmen Ivančič, Renata Sužnik

člani

Ajda Meglič

predstavnik učencev

Rebeka Rogelj

predstavnik staršev

Mojca Brunčič

predstavnik lokalne skupnosti

 

Tim za kakovost

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Mihaela Cajnko Gojošek

vodja / notranja presojevalka

Marjanca Kušar

članica / notranja presojevalka

Karmen Plavec

članica / notranja presojevalka

Marta Skrbinšek

članica / notranja presojevalka

Renata Sužnik

članica / notranja presojevalka

Bogomir Širovnik

član / ravnatelj

Viktorija Bezjak

članica / pomočnica ravnatelja

 

Tim zdrave šole

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Breda Pisar

vodja

Bogomir Širovnik

ravnatelj

Viktorija Bezjak

pomočnica ravnatelja

Marjanca Kušar

svetovalna delo

Irena Veg

šolska prehrana

Tjaša Bratušek

1. vzgojno izobraževalno obdobje

Nina Godec Meško

2. vzgojno izobraževalno obdobje

Anica Ternovšek

učiteljica športne vzgoje

Jelica Ilić

učiteljica kemije

Leonela Djakovič

učiteljica razrednega pouka

Urška Bratušek

Zdravstveni dom Ptuj – vzgoja za zdravje

Mojca Mendek

Zdravstveni dom Ptuj – zobozdravstvo

Andreja Majcen

predstavnik staršev

Mojca Mendek

predstavnik učencev in presednica SU

 

Tim za koncept dela z nadarjenimi učenci

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Marjanca Kušar

vodja

Marta Glatz

karierna orientacija

razredniki

3.–9. razred

Sabina Rižnar

POŠ

 

Tim za koncept dela z učenci z učnimi težavami

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Marta Glatz

vodja

Marjanca Kušar

svetovalno delo

Jasmina Ducman

dodatna strokovna pomoč

razredniki

1.–9. razred

  

Komisija za ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Marjanca Kušar

koordinatorka

Silva Ilec

članica

Lidija Lotrič

šolska zdravnica

Bogomir Širovnik

ravnatelj

 

Komisija za šolsko prehrano

 • Irena Veg (organizator šolske prehrane)
 • Andrej Žiher (vodja kuhinje)
 • Breda pisar (strokovna delavka šole)
 • Silva Ilec (strokovna delavka šole)
 • Nina Godec Meško (strokovna delavka šole)
 • Jelica Ilić (strokovna delavka šole)
 • Gabrijela Damevska Kaučič (predstavnik staršev)
 • član/-ica SU (predstavnik učencev)

 

Pritožbena komisija

ime in priimek

zadolžitev / področje, ki ga pokriva

Marta Skrbinšek

strokovna delavka šole

Milan Černel

 strokovni delavec šole

Leonela Djakovič

 strokovna delavka šole

Sabina Mlinarič

strokovna delavka šole

Marjanca Kušar

strokovna delavka šole

Mihaela Cajnko Gojošek

strokovna delavka šole

Almir Zahović

predstavnik staršev

Gregor Šmigoc

predstavnik staršev

Milena Krajnc

strokovna delavka druge šole

Lidija Šošter

strokovna delavka druge šole

 

Komisija za nacionalne preizkuse znanja

 • predsednik: Bogomir Širovnik
 • namestnica: Marta Glatz
 • pomočnica namestnice: Mihaela Cajnko Gojkošek
 • član: Milan Černel
 • članica: Karmen Ivančič
 • članica: Lia Apat

 

Upravni odbor šolskega sklada

 • Predstavniki šole: Irena Letonja (predsednica), Majda Kramberger Belšak, Irena Prelog
 • Predstavniki staršev: 4 predstavniki staršev

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small