icon facebook png 26 icon instagram Erasmus+ eduroam logo logotip EKP 2014 2020 SIO 2020

"Skiroji spadajo med posebna prevozna sredstva, katerih namen in uporaba so določeni v 97. členu Zakona o pravilih cestnega prometa.

skiro

Ta določa, da se smejo posebna prevozna sredstva (med katere spada tudi skiro) uporabljati le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, odvisno od njegove velikosti. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci. Posebnih prevoznih sredstev ni dovoljeno uporabljati na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil. Kazenske določbe za kršitve prej navedenih določb so predpisane v 6. in 7. odstavku 97. čl. Zakona o pravilih cestnega prometa."

S spoštovanjem,
Boštjan Koletnik – pomočnik komandirja, policijski inšpektor specialist III,,

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small