S tekmovanji in natečaji želimo doseči naslednje cilje:

  • spodbujati učence k doseganju višjih ravni znanja,
  • navajati učence na temeljitejše in bolj poglobljeno znanje in samostojnejše učenje na osnovi razpoložljivih virov,
  • odkrivati nadarjene učence,
  • navajati na tekmovanja, javne nastope in premagovanje treme,
  • promovirati učenčeve sposobnosti,
  • spoznavati razpisnike in ponudnike natečajev ter z njimi navezovati stike,
  • promovirati šolo širši javnosti.

 

 TEKMOVANJA V ZNANJU

Kategorija

Stopnja

Datum

Mentor

Angleščina (8. in 9. r)

šolsko

22.10.2012

19.11.2012

mag. Lia Apat

Jelena Novak

Angleščina

regijsko

31.01.

Jelena Novak

Angleščina

državno

19.11. 2012

28.3. 2012

mag. Lia Apat

Jelena Novak

Angleška bralna značka

šolsko

 

mag. Lia Apat

Jelena Novak

Angleška bralna značka

regijsko

Angleška bralna značka

državno

Branje-pisanje je igra

šolsko

junij 2013

razredničarke 3. in 4. r.

Fizika

šolsko

6. 3. 2013

Silvester Arnečič

Fizika

regijsko

22. 3. 2013

Silvester Arnečič

Fizika

državno

13. 4. 2013

Silvester Arnečič

Kemija

šolsko

 

Bojan Krivec

Kemija

regijsko

 

Kemija

državno

 

Logika

šolsko

29. 9. 2016

Irena Letonja

Logika

državno

20.10.2012

Matematika

šolsko

21.3.2013

Majda Kolenko

Matematika

regijsko

4.4.2013

Matematika

državno

20.4.2013

Mladi raziskovalci

šolsko

 

učitelji mentorji

Mladi raziskovalci

regijsko

 

Mladi raziskovalci

državno

 

Otroška varnostna olimpijada

medobčinsko

16. 4. 2013

Karmen Plavec, Renata Sužnik

Otroška varnostna olimpijada

regijsko

6. junij 2013

 

Računanje je igra

šolsko

maj 2013

razredničarke 1. - 5. r.

Slovenščina 6.in 7.r.

šolsko

 

Lidija Verlek, Karmen Ivančič

Slovenščina 8. in 9.r.

 

Slovenščina 8. in 9.r.

regijsko

 

Slovenščina

državno

 

Šah

področno

 

Ludvik Medic

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

šolsko

 

Bojan Krivec

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

regijsko

 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

državno

   

Cici vesela šola

šolsko

19. 04. 2013

Marta Skrbinšek

Zgodovina

šolsko

11. 12. 2012

Metka Gornjec

Zgodovina

regijsko

5. 2. 2013

Metka Gornjec

Zgodovina

državno

16. 3 2013

Metka Gornjec

Prva pomoč

šolsko

   

Prva pomoč

regijsko

   

Mladi in gibanje Rdečega križa

regijsko

maj 2013

Marta Glatz

Vesela šola Pil

šolsko

13. 03. 2013

Marta Skrbinšek

Vesela šola Pil 

državno

17. 04. 2013

Marta Skrbinšek

Cankarjevo 2. – 5. r

šolsko

8. 12. 2012

Karmen Plavec, 4. b

Slovenska bralna značka

šolsko

celo šol. leto

Karmen Plavec, Karmen Ivančič

Tehnika ti da krila

7. razred

 

Majda Kramberger Belšak

 

8. razred

 
 

9. razred

 

Žogarija

1. – 3. razred

april 2013

Irena Prelog, Marta Skrbinšek

Eko bralna značka

šolsko

celo šol. leto

Karmen Plavec

 

TEKMOVANJA V ŠPORTU

Kategorija

Stopnja

Mentor

atletika

medobčinsko

Anica Ternovšek

atletika

regijsko

atletika

državno

kros

medobčinsko

kros

regijsko

kros

državno

nogomet

medobčinsko

nogomet

regijsko

nogomet

državno

ples

medobčinsko

Anica Ternovšek

Brina Ternovšek

ples

regijsko

ples

državno

rokomet dekleta

medobčinsko

Anica Ternovšek

rokomet dekleta

regijsko

rokomet dekleta

državno

rokomet fantje

medobčinsko

rokomet fantje

regijsko

rokomet fantje

državno

smučanje

medobčinsko

 

smučanje

regijsko

smučanje

državno

namizni tenis

medobčinsko

zunanji sodelavec

namizni tenis

regijsko

namizni tenis

državno

plavanje

medobčinsko

 

mnogoboj

 

Anica Ternovšek

46.igre šolarjev -Daegu julij 2012

mednarodno

Anica Ternovšek,

Aleš Bezjak -zun. sod.

47.igre šolarjev Windsor Kanada

mednarodno

Anica Ternovšek

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small