EVAKUACIJA ŠOLSKEGA PROSTORA V PRIMERU NEVARNOSTI

 

I. Evakuacija šole

Evakuacija pomeni, da moramo šolski prostor umirjeno zapustiti v čimkrajšem času in se zbrati na dogovorjenem evakuacijskem mestu.

Evakuacijsko mesto je zunanje KOŠARKAŠKO IGRIŠČE.

 

Navodilo za strokovne delavce:

  • Hierarhija izdaje ukaza za evakuacijo: ravnatelj; pomočnica ravnatelja; šolska svetovalna služba.

  • Evakuacija šolske stavbe se začne ob dogovorjenem znaku: zvočni sireni (šolski radio) ali glasenem vzkliku »POŽAR«.

  • Odgovorna oseba obvesti o nesreči center za obveščanje na številko 112. Centru posreduje naslednje podatke: kdo kliče, kje se je zgodila nesreča, kakšna vrsta nesreče se je zgodila, koliko je poškodovanih, ...Obvešča se preko GSM telefonov.

  • Učitelj vzame šolske dokumente (obvezno dnevnik-e in redovalnice) ter vodi oddelek oz. skupino, ki jo ta trenutek poučuje k izhodu in na dogovorjeno evakuacijsko mesto.

  • Stavbo praviloma zapuščamo po osredenjem stopnišču, izjemoma po požarnih stopnicah.

  • Učenci zapuščajo stavbo v koloni, v zmerno hitri hoji. V primeru gostega dima se se sklonijo in držijo za roke.

 

II. Poročanje na evakuacijskem mestu

  • Učitelj ob prihodu na evakuacijsko mesto takoj poroča odgovorni osebi o prisotnih, o manjkajočih oziroma o pogrešanih učencih oddelka oz. skupine, ki jo je pripeljal na evakuacijsko mesto. Podatki morajo biti kratki, jedrnati in točni.

  • Poroča glavni kuhar.

  • Poroča svetovalna delavka, računovodkinja in tajnica.

  • Ob prihodu intervencijske enote (gasilcev, …) odgovorna oseba preda poročilo vodji intervencijske (gasilne, …) enote. Pred tem mora pridobiti čimveč natančnih podatkov.

 

III. Odgovorna oseba določi zaposlene, da varujejo nezavarovane vhode v stavbo pred nezaželenimi gosti (predvsem zaradi odtujitve lastnine).

 

IV. Odgovorna oseba sporoči informacije medijem.

 

V. Vodja intervencijske enote razglasi konec nevarnosti.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small