klet   pritlicje   nadstr1    nadstr2 mansarda

Predmet

Učilnica

Matična učilnica

Odgovorni učitelj

pritličje

GOS

5

7. a

Irena Veg

TIT

6

6. b 

Majda Kramberger Belšak

LUM

7

 

Miroslava Mijačević

JV, PB

8

 

Dunja Stošič

telovadnica – mala

9

 

Viktorija Bezjak

telovadnica – velika

 

 

Anica Ternovšek

I. nadstropje

FIZ, NAR

5

6. a

Silvester Arnečič

GUM

6

7. a

Jasna Drobne

KEM, BIO, NAR

7

 

Bojan Krivec

TJN, PB

10

 

Kristina Pravdič

MAT

11

9. a

Irena Letonja

MAT

13

8. b

Majda Kolenko

računalništvo

12

 

Ludvik Medic

II. nadstropje

4. b

5

4. b

Renata Sužnik

2. b

6

2. b

Nataša Vauda

SLJ

7

 

Karmen Ivančič

SLJ

8

 

Lidija Verlek

GEO, ZGO

9

 

Metka Gornjec

TJA

10

8. b

Lia Apat

TJA

11

7. b

Mihaela Cajnko Gojkošek

5. b

12

5. b

Marta Skrbinšek

5. a

13

5. a

Irena Golob

dodatna strokovna pomoč

15

 

Marija Zelenko

mansarda

razredni pouk

1

1. b

Breda Pisar

PB

2

 

Dunja Stošič

razredni pouk

3

3. a

Sonja Plajnšek

razredni pouk

4

3. b

Irena relog

razredni pouk

5

2. a

Mira Reisman Korošec

razredni pouk

6

1. a

Silva Forštnarič

razredni pouk

7

4. a

Karmen Plavec

knjižnica

8

 

Sabina Mlinarič, Urška Hlupič Voda

knjižnica

9

 

Sabina Mlinarič, Urška Hlupič Voda

knjižnica - skladišče

10

 

Sabina Mlinarič, Urška Hlupič Voda

PB

11

 

učitelji od 1. do 4. in učitelji PB

Ostali prostori

Številka

zbornica

9/I.

zbornica mala

10/mansarda

skupna učilnica

9/mansarda

upravni prostori

15/I.

svetovalna služba

1/I.

svetovalna služba

8/I.

pomočnica (pomočnik) ravnateljice

14/I.

kabinet ŠPO

pritličje

kabinet LUM

1/pritličje

kabinet – naravoslovje

I. nadstropje

kabinet – prehrana

4/II.

kabinet – učila

14/II.

kuhinja s shrambo

klet

jedilnica

klet

prostor za hišnika

klet

prostor za čistilke

klet

kurilnica

klet

shramba za orodje

prizidek

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small