Kazalo člankov

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Mladika, Žnidaričevo nabrežje 1 Ptuj

Odgovorna uradna oseba:

ravnatelj Bogomir Širovnik

Datum prve objave kataloga:

1. 9. 2006

Datum zadnje spremembe:

10. 4. 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.mladika.si

Druge oblike kataloga

v fizični obliki v tajništvu zavoda od 8. do 14. ure

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small