icon facebook png 26 icon instagram icon instagram Erasmus+ eduroam logo logotip EKP 2014 2020 SIO 2020

Pustne šeme 4. b

Tudi v 4. b smo poskrbeli, da se drug drugega nismo prepoznali. Našemili smo se v hudička, kurenta, čarovnice, ninje, žalostnega klovna, vampirje, kavbojce, agente, miško, telebajska, učiteljico, gusarja, smrt, zapornika. Predstavili smo se v oddelku, spregovorili o počutju pod masko in zaplesali. 

Preberi več

Etnografski pustni liki

Etnografski pustni liki OŠ Mladika popestrili ptujsko kurentovanje

V torek, 5. februarja 2013, se je skupina petindvajsetih učencev Osnovne šole Mladika pred Mestno občino Ptuj predstavila z etnografskimi pustnimi liki.

Preberi več

Aktivnosti

MOJA REKA SI

  • Namen  je poglobljenemu spoznavanju reke Drave,
  • spoznavanju vodnega kroga,
  • vire onesnaženja, pomen podtalnice, pomen pitne vode,
  • praktični del na vodi (kajak).

 

Preberi več

Zakon o šolski prehrani

1. 2. 2013 se bo začel uporabljati nov Zakon o šolski prehrani. Zakon prinaša nekaj pomembnih sprememb.

Preberi več

Državno šahovsko tekmovanje

V soboto, 5. 1. 2013, je v OŠ Podbočje potekalo državno osnovnošolsko prvenstvo v šahu.

V skupini posamično – F15, je Andraž Šuta zasedel 7. mesto.

Iskrene čestitke.

Šahovsko tekmovanje

V sredo, 12. 12. 2012, je v večnamenski dvorani v Spuhlji potekalo področno tekmovanje osnovnih šol v šahu.

V skupini posamezno – F15, v kateri je tekmovalo 40 mladih šahistov, je Andraž Šuta s sedmimi zmagami in dvema remijema dosegel izvrstno 2. mesto.  Takoj za njim, na odlično 3. mesto, pa se je uvrstil Tomaž Šuta.

Iskrene čestitke obema.

Razstava Oskarja Kokoschke

V oktobru in novembru so si učenci 6., 7., 8. in 9. razredov pri pouku likovne vzgoje v Miheličevi galeriji ogledali razstavo avstrijskega slikarja, grafika in ilustratorja OSKARJA KOKOSCHKE. Na razstavi so tudi risali po umetniški predlogi.

24- mala

Preberi več

Vpis v 1. razred

Zakon o osnovni šoli opredeljuje

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morajo v 1. razred vpisati otroke, ki v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnijo starost 6 let.

Preberi več

Projekt POPESTRIMO ŠOLO

»RADOVEDNOST BOGATI IZKUŠNJE«

Program spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bomo izvajali dejavnosti, 

Preberi več

Mediacija

Konflikti, nesoglasja in spori se sestavni del našega življenja, saj si vsak izmed nas ustvari svoje mnenje, svoj pogled na svet, izkušnje, vrednote, prepričanja..., kar pa je nemalokrat izvor konfliktnih situacij. Izogniti konfliktom se ne moremo, lahko pa jih uspešno rešujemo.

Preberi več

Socialne zadeve

Socialne zadeve

Starše oz. skrbnike, ki zaradi socialne stiske ne zmorejo v celoti plačati stroškov za šolske dejavnosti (šola v naravi, plavalni tečaj, kulturni dan, športni dan, šolske potrebščine...), vabimo, da se oglasijo v šoli pri svetovalni delavki Marti Glatz, I. nadstropje /1 (praviloma med 8. in 14.30 uro) ali na tel. 787 61 35, da se pogovorijo o možnih rešitvah oz. pomoči.

Subvencioniranje šole v naravi za učence 5. razreda

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ponuja možnost subvencioniranja šole v naravi za eno generacijo. Sredstva za subvencioniranje šole v naravi se zagotavljajo iz državnega proračuna in so namenjena učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. Vlogo za subvencijo dobite v šoli pri svetovalni delavki Marti Glatz (I. nadstropje/1).

 

Subvencioniranje šolske prehrane

Prehrana otroka v šoli je lahko subvencionirana (brezplačna). Upravičenost do subvencije ugotavlja Center za socialno delo na osnovi veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. V primeru, ko poteče veljavnost odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, preneha tudi upravičenost do subvencije za šolsko prehrano. Pred novim šolskim letom staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije prehrane, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji (potem starši oz. skrbniki oddajo vlogo za subvencionirano prehrano na pristojnem centru za socialno delo). Starše oz. skrbnike prosimo, da pravočasno preverijo veljavnost omenjenih odločb.

 

Upravičenost do subvencije malice: subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico ter v družini povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 545,98 evra. Subvencija pripada v višini celotne cene malice.

Do subvencije malice so upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino ter učenci, ki so prosilci za azil.

 

Upravičenost do subvencije kosila: subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo in so prijavljeni na kosilo ter v družini povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 370,86 evra. Subvencija se dodeli v višini cene kosila (kosilo je brezplačno). Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem. 

Obdobje upravičenosti
Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in njegova družina razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na kosilo.

Učencu, katerega družina razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

V primeru prve vloge za subvencijo kosila, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo kosila, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

Subvencija kosila se prizna za obdobje enega šolskega leta oz. do izteka odločbe o otroškem dodatku..

Odjava subvencionirane prehrane: če je otrok v šoli odsoten, je prehrano potrebno pravočasno odjaviti (do 8.30 za naslednji dan). V kolikor subvencioniranega obroka ne odjavite, otroka pa ni v šolo, se vam obroki za dni odsotnosti otroka zaračunajo s polno ceno obroka.

Več informacij najdete na spl. str. Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti / Uveljavljanje pravic (http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/) ali pri svetovalni delavki Marti Glatz (02 787 61 35).

 

 

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small