icon facebook png 26 icon instagram icon instagram Erasmus+ eduroam logo logotip EKP 2014 2020 SIO 2020

Predstavitev zavoda PET

V okviru projekta Bralno učnih strategij bo v ponedeljek, 12. maja 2014, ob 16.00 pred šolo predstavitev dejavnosti Zavoda PET in R. E. A. D. ® programa.

Preberi več

Nacionalno preverjanje znanja

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Poteka v obliki pisnega preizkusa, ki se izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi. Cilj NPZ-ja je preveriti doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti ter pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev. Za več informacij vstopite v preberi več. 

Preberi več

Ponudba izbirnih predmetov za šol. leto 2014/15

Spoštovani starši!

Pripravili smo predlog izbirnih predmetov za šolsko leto 2014/15. Učenec lahko izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko oziroma tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Posamezni izbirni predmet lahko učenec obiskuje le eno leto.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Starši, po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto, osnovni šoli posredujejo pisno vlogo s potrdilom o vpisu.

Prosimo, da z vašim otrokom pregledate ponudbo in se z njim pogovorite o izboru.
Svoje predloge bodo učenci najprej sami vnesli v seznam, končno odločitev pa boste na izjavah s podpisom potrdili v mesecu juniju.

Seznam izvirnih predmetov in podroben opis si lahko preberete TU (.PDF).

Mladi tehniki

V petek, 11.4.2014 je potekalo regijsko tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave gradiv.

Preberi več

A-jeve NOVIČKE

Učenci 4.a so se preiskušali v novinarskih veščinah.

Preberi več

Uspešni mladi modelarji

V nedeljo, 13.4.2014, so se člani modelarskega krožka Rok Bezjak, Staš Planinšek in Tomaž Šuta udeležili tekmovanja s prostoletečimi letalskimi modeli kategorije F1H.

Preberi več

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small