Ura

ponedeljek–četrtek

1.–5. razred
petek

6.–9. razred
petek

predura 735 – 820 735 – 820 735 – 820
1. ura 825 – 910 825 – 910 825 – 910
2. ura 915 – 1000 915 – 1000 915 – 1000
glavni odmor 1000 – 1025 1000 – 1025 1000 – 1025
ura oddelčne skupnosti  / / 1025 – 1045
3. ura 1025 – 1110 1025 – 1110 1050 – 1135
4. ura 1115– 1200 1115 – 1200 1140 – 1225
5. ura 1205 – 1250 1205 – 1250 1230 – 1315
6. ura 1255 – 1340 1255 – 1340 1320 – 1405
7. ura 1345 – 1430    
8. ura 1435 – 1520    

 

Šifrant predmetov

Šifra Predmet
SLJ Slovenščina
MAT Matematika
TJA Tuji jezik: Angleščina
LUM Likovna umetnost
GUM Glasbena umetnost
DRU Družba
GEO Geografija
ZGO Zgodovina
DKE Domovinska in državljanska kultura in etika
SPO Spoznavanje okolja
FIZ Fizika
KEM Kemija
BIO Biologija
NAR Naravoslovje
NIT Naravoslovje in tehnika
TIT Tehnika in tehnologija
GOS Gospodinjstvo
ŠPO Šport
DOP Dopolnilni pouk
DOD Dodatni pouk
DSP Dodatna strokovna pomoč
ID interesna dejavnost
GU govorilna ura
PU pogovorn ura

Izbirni predmeti

MD9Matematične delavnice 9

Šifra Predmet
ANI Ansambelska igra
DIP Daljnogledi in planeti
GKL Gledališki klub
IŠP Izbrani šport
LS1, LS2, LS3 Likovno snovanje 1, 2, 3
MD9 Matematične delavnice 9
NI1, NI2, NI3 Nemščina 1, 2, 3
NPH Načini prehranjevanja
OGL Obdelava gradiv – les
POK Poskusi v kemiji
SPH Sodobna priprava hrane
SLZ Sonce Luna Zemlja
ŠZZ Šport za zdravje
ŠSP Šport za sprostitev
UBE Računalništvo – urejanje besedil
ZV Zvezde in vesolje

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small