Pregled dnevov dejavnosti v šolskem letu 2012/13. Skozi šolsko leto se vrstijo športni, kulturni, naravoslovni, in tehniški dnevi. Koordinator dnevov dejavnosti je Majda Kolenko.

 

 razred

ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

OSTALO

6.

1. Pohod

(oktober 12, A.Ternovšek)

 

2. Dan šole

(december 12, A.Ternovšek)

 

3. Zimski

(februar 13, A.Ternovšek)

 

4. Kros

(april 13,A.Ternovšek)

 

5. Plavanje

(junij 13,A.Ternovšek)

1.KONCERT KLASIČNE GLASBE

(september 12, J.Drobne, M. Gornjec)

 

2. DAN ŠOLE

(december 12)

 

3.ORIENTIRAJMO SE PO PTUJU

(marec 13, M. Gornjec)

1.PLODOVI IN VODA

(september 12, S. Arnečič)

 

2. DAN ŠOLE

(december 12)

 

3. TRAVNIK

(april 13, S. Arnečič)

1. POKLICI

(oktober 12, M. Glatz)

 

2.DAN ŠOLE

(december 12,M. K. Belšak)

 

3. PUST

(februar13, M. K. Belšak)

 

4. IZDELEK IZ PAPIRJA in TRŽNICA

(maj 13, M. K. Belšak, I. Veg)

TESTIRANJE za ŠVK

od 8.do 12.4.2013

 

 

ČISTILNA AKCIJA - pouk

 

 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA –  pouk

7.

1. Pohod

(oktober 12, A.Ternovšek)

 

2. Dan šole

(december 12, A.Ternovšek)

 

3. Zimski

(februar 13, A.Ternovšek)

 

4. Kros

(april 13,A.Ternovšek)

 

5. Plavanje

(junij 13,A.Ternovšek)

1. KONCERT KLASIČNE GLASBE

(september 12, J.Drobne, M. Gornjec)

 

2. DAN ŠOLE

(december 12)

 

3. SAMOSTANI NA PTUJU

(marec 13, M. Gornjec)

1.GOZDNA UČNA POT

(september 12, B. Krivec)

 

2. DAN ŠOLE

(december 12)

 

3. VODE

(maj 12, B. Krivec)

 1. POKLICI

(oktober 12, M. Glatz)

 

2.DAN ŠOLE

(december 12,M. K. Belšak)

 

3. PUST

(februar13, M. K. Belšak)

 

4. LES

(april 13, M. K. Belšak, M. Glatz) 

 TESTIRANJE za ŠVK

od 8.do 12.4.2013

 

 

ČISTILNA AKCIJA - pouk

 

 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA –  pouk

8.

1. Pohod

(oktober 12, A.Ternovšek)

 

2. Dan šole

(december 12, A.Ternovšek)

 

3. Zimski

(februar 13, A.Ternovšek)

 

4. Kros

(april 13,A.Ternovšek)

 

5. Plavanje

(junij 13,A.Ternovšek)

 

1.KONCERT KLASIČNE GLASBE

(september 12, J.Drobne, M. Gornjec)

 

2. DAN ŠOLE

(december 12)

 

3. LJUBLJANA

(marec 13, L. Verlek)

1. DAN ŠOLE

(december 12)

 

2. ZDRAVSTVENA PREVENTIVA

(maj.13, I. Veg)

 

3. Zaključna ekskurzija

(junij 13, razrednika) 

1. POKLICI

(oktober 12, M. Glatz)

 

2.DAN ŠOLE

(december 12,M. K. Belšak)

 

3. PUST

(februar13, M. K. Belšak)

 

4. IZDELAVA SVETILKE

(april 13, M. K. Belšak)

TESTIRANJE za ŠVK

od 8.do 12.4.2013

 

 

 

ČISTILNA AKCIJA - pouk

9.

1. Pohod

(oktober 12, A.Ternovšek)

 

2. Dan šole

(december 12, A.Ternovšek)

 

3. Zimski

(februar 13, A.Ternovšek)

 

4. Kros

(april 13,A.Ternovšek)

 

5. Plavanje

(junij 13,A.Ternovšek)

1.KONCERT KLASIČNE GLASBE

(september 12, J.Drobne, M. Gornjec)

 

2. DAN ŠOLE

(december 12)

 

3. ZGODOVINSKE ZBIRKE: PTUJ, LONDON

(marec 13, M. Gornjec, J. Novak)

1. DAN ŠOLE

(december 12)

 

2. ENERGIJA – Bistra, London

(marec 13, S. Arnečič, J. Novak)

 

3. ZAKLJUČNA EKSKURZIJA

(maj.13, razredničarki)

1. POKLICI

(oktober 12, M. Glatz)

 

2.DAN ŠOLE

(december 12,M. K. Belšak)

 

3. PUST

(februar13, M. K. Belšak)

 

4. VALETA – SCENA

(junij 13, razredničarki)

TESTIRANJE za ŠVK

od 8.do 12.4.2013

 

 

 

ČISTILNA AKCIJA - pouk

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small