Seznam špornih dni po razredih za šolsko leto 2012/13

 

1. razred

zap. št.

oddelek

VSEBINA

vodja

termin

predvideni stroški na učenci

1.

a, b

Pohodništvo

razredničarki, vzgojiteljici

september

/

2.

a, b

Zimske igre

razredničarki, vzgojiteljici

januar, februar

/

3.

a, b

Kros

razredničarki, vzgojiteljici

april

/

4.

a, b

Skorba

razredničarki, vzgojiteljici

maj

3€

5.

a, b

Zlati Sonček

razredničarki, vzgojiteljici

junij

/

 

2. razred

zap. št.

oddelek

VSEBINA

vodja

termin

predvideni stroški na učenci

1.

a, b

POHODNIŠTVO

razredničarki

september

/

2.

a, b

ŠPORTNE IGRE

razredničarki

november

/

3.

a, b

ZIMSKE IGRE

razredničarki

januar

/

4.

a, b

ŠTAFETNE IGRE

razredničarki

maj

/

5.

a, b

KROS

razredničarki

april

/


3. razred

zap. št.

oddelek

VSEBINA

vodja

termin

predvideni stroški na učenci

1.

a, b

POHOD

razredničarki

september

/

2.

a, b

DAN ŠOLE

razredničarki

december

/

3.

a, b

ZIMSKE IGRE

razredničarki

januar

/

4.

a, b

KROS

razredničarki

april

/

5.

a, b

ZLATI SONČEK

razredničarke

junij

/


4. razred

zap. št.

oddelek

VSEBINA

vodja

termin

predvideni stroški na učenci

1.

a, b

PLAVANJE

Razredničarki

oktober 12

10, 00 € MIZKŠ

2.

a, b

POHOD HPP

Karmen Plavec

oktober 12

3,00 €

3.

a, b

ZIMSKE IGRE

Renata Sužnik

februar 13

/

4.

a, b

KROS

Razredničarki

april 13

/

5.

a, b

MEDRAZREDNE IGRE

Renata Sužnik

maj 13

/


5. razred

zap. št.

oddelek

VSEBINA

vodja

termin

predvideni stroški na učenci

1.

a, b

Pohod po HPP

Irena Golob, Marta Skrbinšek

oktober

/

2.

a, b

Zimski pohod, igre

Irena Golob, Marta Skrbinšek

25. 02. (ŠVN)

/

3.

a, b

Lokostrelstvo, jahanje

Irena Golob, Marta Skrbinšek

27. 02. (ŠVN)

/

4.

a, b

Kros

Irena Golob, Marta Skrbinšek

april

/

5.

a, b

Štafetne igre

Irena Golob, Marta Skrbinšek

junij

/


6. razred

zap. št.

oddelek

VSEBINA

vodja

termin

predvideni stroški na učenci

1.

a, b

Pohod v okolici šole in Mestni vrh

Anica Ternovsek

oktober

/

2.

a, b

Dan šole - različne športne aktivnosti v športnih objektih pri šoli - izbira po skupinah

Anica Ternovšek
in sodelavci

december

/

3.

a, b

Zimske športne aktivnosti - sankanje, drsanje, smučanje

Anica Ternovšek

februar

/

4.

a, b

Šolsko prvenstvo v krosu - Terme Ptuj

Anica Ternovšek

april

/

5.

a, b

Plavalne aktivnosti in preverjanja znanja plavanja - Terme Ptuj

Anica Ternovšek

junij

/


7. razred

zap. št.

oddelek

VSEBINA

vodja

termin

predvideni stroški na učenci

1.

a, b

Pohod v okolici šole in v Mestni vrh

Anica Ternovšek

oktober

/

2.

a, b

Dan šole - različne športne aktivnosti v športnih objektih pri šoli - izbira po skupinah

Anica Ternovšek

december

/

3.

a, b

Zimske športne aktivnosti - sankanje, drsanje, smučanje

Anica Ternovšek

februar

/

4.

a, b

Šolsko prvenstvo v krosu - Terme Ptuj

Anica Ternovšek

april

/

5.

a, b

Plavalne aktivnosti

Anica Ternovšek

junij

6 €


8. razred

zap. št.

oddelek

VSEBINA

vodja

termin

predvideni stroški na učenci

1.

a, b

Pohod v okolici šole in Mestni vrh

Anica Ternovšek

oktober

/

2.

a, b

Dan šole - različne športne aktivnosti v športnih objektih pri šoli - izbira po skupinah

Anica Ternovšek

december

/

3.

a, b

Zimske športne aktivnosti - sankanje, drsanje, smučanje

Anica Ternovšek

februar

/

4.

a, b

Šolsko prvenstvo v krosu - Terme Ptuj

Anica Ternovšek

april

/

5.

a, b

Plavalne aktivnosti

Anica Ternovšek

junij

6€


9. razred

zap. št.

oddelek

VSEBINA

vodja

termin

predvideni stroški na učenci

1.

a, b

Pohod v okolici šole in Mestni vrh

Anica Ternovšek

oktober

/

2.

a, b

Dan šole - različne športne aktivnosti v športnih objektih pri šoli - izbira po skupinah

Anica Ternovšek

december

/

3.

a, b

Zimske športne aktivnosti - sankanje, drsanje, smučanje

Anica Ternovšek

februar

/

4.

a, b

Šolsko prvenstvo v krosu - Terme Ptuj

Anica Ternovšek

april

/

5.

a, b

Plavalne aktivnosti

Anic Ternovšek

junij

6€

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small