Zaključek natečaja Moja domovina - pridelam in jem domače

Datum
Pet, 30. 4. 2021 0:30 - 1:30

Opis

Kulturno naravoslovno društvo Naša zemlja za šolsko leto 2020/2021 razpisujeliterarni, likovni in fotografski natečaj»Moja domovina – pridelam in jem domače«Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol v Republiki Sloveniji, šol s slovenskim učnim jezikom vzamejstvu, dijakom različnih srednjih šol v Sloveniji ter v zamejstvu. Člani društva bomo veseli, če se bo zakaterokoli obliko natečaja odločilo čim več sodelujočih.I. LITERARNI NATEČAJLiterarni natečaj je namenjen učencem od 3. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Na društvupričakujemo z vsake šole v naši državi in iz zamejstva največ tri literarne prispevke iz posameznega oddelkav vezani ali nevezani besedi.V svojih prispevkih naj se avtorji vživijo v izjemno naravno dediščino R Slovenije, ki je neločljivo povezanaz našim vsakdanjim življenjem. V bližnji in širši okolici lahko najdete pravo bogastvo njiv in travnikov.Prisluhnite starejšim, ki znajo slikovito pripovedovati o pomenu domače pridelave različnih pridelkov vvseh letnih časih, na raznovrstnih domačijah, na ravnini in v hribovitem svetu. … Sprostite svojo domišljijoin premislite tudi o metaforičnem pomenu na slovenski zemlji pridelane hrane v današnjem času, vprihodnosti, v različnem obdobju posameznikovega življenja, v različnih družbenih okoliščinah.K besedilu mora biti čitljivo, s tiskanimi črkami izpolnjen in dodan prijavni obrazec. Le-tega prejmevsaka šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakega sodelujočega posebej. Na naslov društva jepotrebno oddati prispevek le v elektronski obliki, saj zaradi ukrepov v času pandemije korona virusa drugačeni možno. Original mora hraniti šola oz. avtor sam do uradne razglasitve rezultatov; kasneje je lahko deloobjavljeno v občinskih in drugih javnih glasilih R Slovenije. Prispevke pričakujemo na društvu do 30. aprila2021.Tehnike izražanja: prosti spisi, pesmi, eseji, črtice, anekdote, strip, igra.II. LIKOVNA DELALikovni natečaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Na društvupričakujemo z vsake sodelujoče šole v naši državi in iz zamejstva največ tri likovne prispevke iz posameznegaoddelka. Tema za likovne izdelke je predstavitev pridelave in uživanje domače slovenske hrane iz bližnjegaokolja avtorja. Ozrite se naokrog in poiščite zanimiva opravila na poljih, v vinogradih, v sadovnjakih, ki nasspremljajo skozi vse leto, ob različnih priložnostih … .Učence in dijake želimo spodbuditi, da na likovni način izrazijo svoj odnos do na slovenski zemlji pridelanehrane. To lahko storijo v katerikoli likovni tehniki in v poljubni velikosti. Navdušeni bomo tudi nadtridimenzionalnimi izdelki. Prispevki so lahko delo enega avtorja ali skupine. Dela pošljete na naslov društvado 30. aprila 2021 le v elektronski obliki.K izdelku je potrebno dodati čitljivo, s tiskanimi črkami izpolnjen prijavni obrazec. Le-tega prejme vsakašola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakega sodelujočega posebej. Na naslov društva je potrebnooddati skeniran prispevek v elektronski obliki, original pa mora hraniti šola oz. avtor sam do uradnerazglasitve rezultatov, ko je lahko delo objavljeno v občinskih in drugih javnih glasilih R Slovenije. Zaradiukrepov NIJZ ne moremo sprejemati izdelkov učencev in jih potem zopet vračati po pošti na posamezne šoleoz. avtorjem.III. FOTOGRAFIJAFotografski natečaj je namenjen učencem od 3. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Članidruštva pričakujemo z vsake sodelujoče šole v naši državi in iz zamejstva največ tri fotografije izposameznega oddelka.Izdelek je lahko v barvni ali črno-beli tehniki. Tema za fotografske izdelke je predstavitev različnih opravilpridelave hrane iz bližnjega okolja avtorja. Ozrite se naokrog in poiščite zanimive posnetke … . Fotografijemorajo imeti na hrbtni strani izdelka čitljivo, s tiskanimi črkami izpolnjen dodan prijavni obrazec. Letega prejme vsaka šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakega sodelujočega posebej. Na naslovdruštva je potrebno poslati izdelek le v elektronski obliki, saj zaradi ukrepov NIJZ v času korona virusadrugače ni možno. Po razglasitvi rezultatov natečaja je možno objaviti delo v občinskih in drugih javnihglasilih R Slovenije. Fotografske izdelke je potrebno poslati na naslov društva do 30. aprila 2021.Prijava na natečaj: vse vrste prispevkov pošljite le elektronski obliki skupaj z izpolnjeno prijavnico na naslovdruštva Naša zemlja, Linhartova 13, 1000 Ljubljana do 30. aprila 2021.Avtorji prispevkov bodo prejeli priznanja. Ob Dnevu Primoža Trubarja, začetnika slovenske književnosti, 8.junija 2021, bomo z društva Naša zemlja poslali na vse sodelujoče šole priznanja za ustvarjalce različnihpodročij ter potrdila za mentorje s spremnim besedilom o pomenu našega izjemnega domoljuba, ki je prvisvoje rojake poimenoval »lubi Slovenci«.Vrednotenje prispevkov: vsa pravočasno prispela literarna, likovna in fotografska dela bo pregledalatričlanska strokovna komisija posameznih področij razpisanega natečaja. Avtorji in šole bodo v štirih tednihod poteka razpisa obveščeni o rezultatih natečaja. Podelili bomo zlata, srebrna in bronasta priznanja.Člani društva Naša zemlja predlagamo, da se za obogatitev vsebine natečaja povežete z ljudmi iz vašegaokolja, ki so se ali se še vedno ukvarjajo poklicno ali ljubiteljsko s pridelavo domače hrane. Povedali vambodo marsikaj zanimivega. Povežite se z lokalnimi kmečkimi društvi in drugimi tovrstnimi združenji terpovprašajte o pomenu in ciljih njihovega dela – vsakdo izmed navedenih vam bo z veseljem s svojega zornegakota predstavil pomen in bogastvo doma pridelane hrane. Izkoristite priložnosti tudi za intervjuje. Da bo vašedelo lokalno prepoznavno bomo o razpisu obvestili vse župane slovenskih občin.Želimo vam uspešno in ustvarjalno delo na kateremkoli navedenem področju.Ana VeharPredsednica društva Naša zemlja

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small

FRENK index.php konec