NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v šolskem letu 2020/21 

 •        
 • NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezno. Učenci priseljenci, katerih materni jezik ni slovenski in so se v tekočem šolskem letu prvič vključili v 6. ali 9. razred osnovne šole v Sloveniji, opravljajo NPZ prostovoljno.
 • NPZ poteka iz treh predmetov. V 6. razredu iz MAT, SLJ in TJA. V 9. razredu poteka iz MAT, SLJ in tretjega predmeta (letos ŠPO).
 • Učenci, ki imajo odločbo za izvajanje dodatne strokovne pomoči in učenci priseljenci (če njihov materni jezik ni slovenščina in so v tem šolskem letu prvič vključeni v OŠ v Sloveniji), imajo možnost prilagoditev pri izvajanju NPZ (več informacij pri svetovalni delavki Marti Glatz).

 

Kako poteka NPZ

 • Poteka v obliki pisnega preizkusa (piše se 60 minut).
 • Preverja se znanje, ki ga vsebujejo učni načrti.
 • Vsi učenci v Sloveniji pišejo istočasno (redni rok: maj 2021).

 

Datumi preverjanja NPZ

 • Torek, 4. maj 2021: slovenščina - 6. in 9. razred 
 • Četrtek, 6. maj 2021: matematika - 6. in 9. razred 
 • Ponedeljek, 10. maj 2021: angleščina - 6. razred; šport - 9. razred 

 

Dovoljeni pripomočki in pripomočki, ki jih morajo učenci prinesti na NPZ pri posameznih predmetih

 • MAT: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Uporaba žepnega računala ni dovoljena.
 • SLJ: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero.
 • TJA: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero. Uporaba slovarjev ni dovoljena.
 • ŠPO: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero.
 • Pri pisanju NPZ ni dovoljena uporaba pisal "piši briši", saj v določenih primerih besedilo pozneje v celoti izgine iz preizkusa.                                                                                                                                                                             

 

Vpogled v ovrednotene naloge NPZ

Seznanitev z rezultati in  vpogled v ovrednotene preizkuse NPZ:

 • 6. razred: 7. do 9. junij 2021
 • 9. razred: 1. do 3. junij 2021

 

Rezultati NPZ

 • Rezultati NPZ so informacija o znanju učenca. V 9. razredu letos NE štejejo za vpis v srednjo šolo. 
 • Obvestila o dosežkih pri NPZ: 9. razred: 15.6.2021 / 6. razred: 24.6.2021 

 

Več informacij o NPZ: knjižica Informacije za učence in starše, pisni preizkusi NPZ iz prejšnjih let ...

 

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small

FRENK index.php konec