Zaključek natečaja » Moja občina – ali te poznam?«

Description

Leto se preveša v zadnjo četrtino. Pred nami je novo šolsko leto z novimi obveznostmi in izzivi. Morda bo kakšnemu mlademu ustvarjalcu tudi izziv, da s prefinjeno žlahtno slovensko besedo, s paleto bogatih barv na priložnostnih risbah, z originalnim motivom skozi fotoaparat zajame posebnosti in raznolikosti posameznih občin. Kulturno naravoslovno društvo Naša zemlja za šolsko leto 2018/2019 razpisuje literarni, likovni in fotografski natečaj » Moja občina – ali te poznam?« Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol v Republiki Sloveniji, šol s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu, dijakom različnih srednjih šol v Sloveniji ter v zamejstvu. Člani društva bomo veseli, če se bo za katerokoli obliko natečaja odločilo čim več sodelujočih. I. LITERARNI NATEČAJ Literarni natečaj je namenjen učencem od 3. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Na društvu pričakujemo z vsake šole v naši državi in iz zamejstva največ tri literarne prispevke iz posameznega oddelka v vezani ali nevezani besedi. V tem šolskem letu člani društva Naša zemlja želimo poudariti pomen grba in zastave kot temeljna občinska simbola ter pomen občinskega praznika, ki je prav tako sestavni del vsake slovenske občine. Zato vabimo vse literarne ustvarjalce, da se v svojih prispevkih vživijo v raznovrstne dogodke v svoji občini, ki so neločljivo povezani z etnološkimi, zgodovinskimi, kulturnimi, arheološkimi, jezikovnimi, naravnimi, turističnimi ter stavbnimi posebnostmi. Prisluhnite starejšim, ki znajo slikovito pripovedovati o nastanku imen krajev, domačij, godovnikov… Raziščite in razložite pomen grba in zastave vaše občine, ugotovite kdaj in zakaj praznuje vaša občina svoj praznik. Sprostite svojo domišljijo. K besedilu mora biti čitljivo, s tiskanimi črkami izpolnjen in prilepljen prijavni obrazec. Le-tega prejme vsaka šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakega sodelujočega posebej. Na naslov društva je potrebno oddati prispevek v pisni in v elektronski obliki, saj bi tako bila možna objava dela v različnih občinskih in drugih javnih glasilih R Slovenije. Prispevke pričakujemo na društvu do 30. marca 2019. Tehnike izražanja: prosti spisi, pesmi, eseji, črtice, anekdote, strip, igra. II. LIKOVNA DELA Likovni natečaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Na društvu pričakujemo z vsake sodelujoče šole v naši državi in iz zamejstva največ tri likovne prispevke iz posameznega oddelka. Tema za likovne izdelke je bližnje –občinsko - okolje avtorja, ki naj bo na neki način povezano s temeljnimi simboli posamezne občine – grbom, zastavo, občinskim praznikom. Ozrite se naokrog in poiščite zanimive stavbe, trge, spomenike, mestna središča, dvorce, gradove, znamenja, mostove, kozolce, etnološke zbirke starega orodja, pastirske stane, mline…, vse tisto, kar poudarja pomen vaše občine. To lahko storite v katerikoli likovni tehniki in v poljubni velikosti. Navdušeni bomo tudi nad tridimenzionalnimi izdelki. Prispevki so lahko delo enega avtorja ali skupine. Dela pošljete na naslov društva do 30. marca 2019. Na hrbtno stran napišite naslov za motiv likovnega dela. Na hrbtni strani likovnega izdelka mora biti čitljivo, s tiskanimi črkami izpolnjen in prilepljen prijavni obrazec. Le-tega prejme vsaka šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakega sodelujočega posebej. Na naslov društva je potrebno oddati prispevek v originalni obliki in tudi v elektronski obliki, saj bi tako bila omogočena morebitna objava v občinskih in drugih javnih glasilih R Slovenije. Na naslovno stran izdelka prilepite v desni spodnji kot priložen obrazec z osnovnimi podatki avtorja; tako bo olajšano delo ob postavitvi razstave izdelkov na zaključnih prireditvah. III. FOTOGRAFIJA Fotografski natečaj je namenjen učencem od 4. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Člani društva pričakujemo z vsake sodelujoče šole v naši državi in iz zamejstva največ tri fotografije iz posameznega oddelka. Izdelek je lahko v barvni ali črno-beli tehniki; predstavlja naj utrinke iz šolskega okoliša avtorja, ki so povezani s temeljnimi simboli občine ter praznovanjem občinskega praznika. Na ta način bodo mestna in vaška jedra, kulturni spomeniki, arheološke izkopanine, pomembne ustanove dobile v kraju pomen in dodatno razpoznavnost. Fotografije morajo imeti na hrbtni strani izdelka čitljivo, s tiskanimi črkami izpolnjen in prilepljen prijavni obrazec. Le-tega prejme vsaka šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakega sodelujočega posebej. Na naslovno stran izdelka prilepite v desni spodnji kot priložen obrazec z osnovnimi podatki avtorja ter naslov za motiv fotografije; tako bo olajšano delo ob postavitvi razstave izdelkov na zaključnih prireditvah. Na naslov društva je potrebno oddati prispevek v originalni obliki in tudi v elektronski obliki, saj bi tako bila omogočena morebitna objava v občinskih in drugih javnih glasilih R Slovenije. Fotografske izdelke je potrebno poslati na naslov društva do 30. marca 2019. Prispele izdelke različnih ustvarjalcev bomo razstavili po posameznih ustanovah v različnih delih Slovenije. Prijava na natečaj: vse vrste prispevkov pošljite skupaj s prijavnico na naslov društva Naša zemlja, Linhartova 13, 1000 Ljubljana do 30. marca 2019. Prijavnico prejmejo vse OŠ in vse SŠ ter šole v zamejstvu v elektronski obliki. Verodostojnost podatkov na prijavnici preverijo mentorji sodelujočih učencev. Na razpisano temo natečaja se učenci višjih razredov in še posebej srednješolci morda lotijo zanimivih projektnih nalog. Le-te bi lahko bile koristen in ustvarjalen prispevek k predstavitvi posameznih občin tudi širše in ob različnih priložnostih. Avtorji prispevkov bodo prejeli priznanja ter vabilo na javno zaključno prireditev, ki bo predvidoma prvi teden v juniju 2019, nekako ob Dnevu Primoža Trubarja, začetnika slovenske književnosti. Zaključne prireditve bodo v različnih krajih Slovenije, glede na število udeleženih šol. Vrednotenje prispevkov: vsa pravočasno prispela literarna, likovna in fotografska dela bo pregledala tričlanska strokovna komisija posameznih področij razpisanega natečaja. Avtorji in šole bodo v štirih tednih od poteka razpisa obveščeni o rezultatih natečaja. Člani društva Naša zemlja predlagamo, da se za obogatitev vsebine natečaja povežete z ljudmi iz vašega okolja, ki so se ali se še vedno ukvarjajo s pomembnimi dejavnostmi v vaši občini poklicno ali ljubiteljsko. Povedali vam bodo marsikaj zanimivega v povezavi s temo natečaja. Lahko vas bodo poučili o vsem, za vašo občino pomembnem formalnem in neformalnem dogajanju. Izkoristite priložnosti. Želimo vam uspešno in ustvarjalno delo na kateremkoli navedenem področju. Ana Vehar Društva Naša zemlja

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small