Notice: tempnam(): file created in the system's temporary directory in /var/www/html/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 1145
Zaključek lik., liter. in fotogr. natečaja »Moja domovina – svoboden kot ptica!«
Notice: tempnam(): file created in the system's temporary directory in /var/www/html/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 1145

Notice: tempnam(): file created in the system's temporary directory in /var/www/html/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 1145

Zaključek lik., liter. in fotogr. natečaja »Moja domovina – svoboden kot ptica!«

Datum
Pon, 30. 3. 2020

Opis

Pred nami je novo šolsko leto z novimi obveznostmi in izzivi. Prepričani smo, da bomarsikateremuučitelju in mlademuustvarjalcu izziv, da s prefinjeno žlahtno slovensko besedo, s paleto bogatih barv na priložnostnih risbah, z originalnim motivom skozi fotoaparat zajame bogastvo slovenske naravne dediščineob misli na zgodovino slovenskega naroda. Družboslovnonaravoslovno društvoNaša zemlja za šolsko leto 2019/2020razpisuje literarni, likovni in fotografski natečaj»Moja domovina –svoboden kot ptica!«Natečaj je namenjen učencemosnovnih šol v Republiki Sloveniji, šol s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu, dijakom različnih srednjih šol v Sloveniji ter v zamejstvu. Člani društva bomo veseli, če se bo za katerokoli obliko natečaja odločilo čim več sodelujočih.I. LITERARNI NATEČAJLiterarni natečaj je namenjen učencem od 3. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Na društvu pričakujemo z vsake šole v naši državi in iz zamejstva največ tri literarne prispevke iz posameznega oddelkav vezani ali nevezani besedi. V svojih prispevkih naj se avtorji vživijo v izjemno naravno dediščino RSlovenije, ki je neločljivo povezana z našim vsakdanjim življenjem. V bližnji in širši okolici lahko najdete pravo bogastvo raznovrstnih ptic. Potep po travnikih, gozdovih, naseljih,ob morju ter celinskih vodah bo posameznika postavila zopet v povsem drugačen čas in okolje, v svobodo občutij, v svet nevsakdanjihdogajanj. Prisluhnite starejšim, ki znajo slikovito pripovedovati o pomenu različnih ptic v zvezi z letnimi časi, domačijami, dogodki iz življenja ... Sprostite svojo domišljijo in premislite o metaforičnem pomenu razvoja svobode slovenskega človeka.K besedilumora biti čitljivo, s tiskanimi črkami izpolnjen in prilepljen prijavni obrazec. Le-tegaprejme vsaka šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakegasodelujočega posebej. Na naslov društva je potrebno oddatiprispevek v pisni in v elektronskiobliki, saj bi tako bila možna objava dela v različnih občinskih in drugih javnih glasilih R Slovenije. Prispevke pričakujemo na društvu do 30. marca 2020.Tehnike izražanja:prosti spisi, pesmi, eseji, črtice, anekdote, strip, igra.II. LIKOVNA DELALikovni natečaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol.Na društvu pričakujemo z vsake sodelujoče šole v naši državi in iz zamejstva največ tri likovneprispevke iz posameznega oddelka.Tema za likovne izdelke je predstavitev vrst ptic iz bližnjega okoljaavtorja. Ozrite se naokrog in poiščite zanimive predmete, kraje, objekte povezane s pticami, ki nas spremljajo skozi vse leto, ob različnih priložnostih . Ptice so pogosto upodobljene tudi na zastavah in grbih.Učence in dijake želimo spodbuditi, da na likovni način izrazijo svojodnos dosvobode človeka inslovenske naravnedediščine v svojem bližnjem okolju.To lahko storijo v katerikoli likovni tehniki in v poljubni velikosti. Navdušeni bomo tudi nad tridimenzionalnimi izdelki. Prispevki so lahko deloenega avtorja ali skupine. Dela pošljete na naslov društva do 30. marca 2020.Na hrbtni strani likovnega izdelka mora biti čitljivo, s tiskanimi črkami izpolnjen in prilepljen prijavni obrazec. Le-tegaprejme vsaka šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakegasodelujočega posebej. Na naslov društva je potrebno oddati prispevek v originalni oblikiin tudi v elektronskiobliki, saj bi tako bila omogočena morebitna objava v občinskih in drugih javnih glasilih R Slovenije. Na naslovno stran izdelka prilepite v desni spodnji kot priložen obrazec z osnovnimi podatki avtorja; tako bo olajšano delo ob postavitvi razstave izdelkov na zaključnih prireditvah.III. FOTOGRAFIJAFotografski natečaj je namenjen učencem od 3. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjihšol. Člani društva pričakujemo z vsake sodelujoče šole v naši državi in iz zamejstva največtri fotografije iz posameznega oddelka.Izdelek je lahko v barvni ali črno-beli tehniki.Tema za fotografske izdelke je predstavitev vrst ptic iz bližnjega okoljaavtorja. Ozrite se naokrog in poiščite zanimive predmete, kraje, objekte povezane s pticami, ki nas spremljajo skozi vse leto, ob različnih priložnostih, na različne načine .. Fotografije morajo imeti na hrbtni strani izdelka čitljivo, s tiskanimi črkami izpolnjen in prilepljen prijavni obrazec. Le-tegaprejme vsaka šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakegasodelujočega posebej. Na naslovno stran izdelka prilepite v desni spodnji kot priložen obrazec z osnovnimi podatki avtorja; tako bo olajšano delo ob postavitvi razstave izdelkov na zaključnih prireditvah.Na naslov društva je potrebno oddati prispevek v originalni oblikiin tudi v elektronskiobliki, saj bi tako bila omogočena morebitna objava v občinskih in drugih javnih glasilih R Slovenije. Fotografske izdelke je potrebno poslati na naslov društva do 30. marca 2020.IV. POMEMBNOPrispeleizdelke različnihustvarjalcev bomo razstavili po posameznih ustanovah v različnih delih Slovenije. Prijava na natečaj: vse vrste prispevkov pošljite skupaj s prijavnico na naslov društva Naša zemlja, Linhartova 13, 1000 Ljubljanado 30. marca 2020. Avtorji prispevkov bodo prejeli priznanja ter vabilo na javno zaključno prireditev,ki bo predvidoma 4. junija 2020, ob Dnevu Primoža Trubarja, začetnika slovenske književnosti. Zaključne prireditve bodov različnih krajih Slovenije, glede na število udeleženih šol.Vrednotenje prispevkov:vsa pravočasno prispelaliterarna, likovna in fotografska dela bo pregledala tričlanska strokovna komisija posameznih področij razpisanega natečaja. Avtorji in šole bodo v štirihtednih od poteka razpisa obveščeni o rezultatih natečaja.Člani društva Naša zemlja predlagamo, da se za obogatitev vsebine natečaja povežete z ljudmi iz vašega okolja, ki so se ali se še vedno ukvarjajo s proučevanjem ptic in njihovega bivanjskega prostorapoklicno ali ljubiteljsko. Povedali vam bodo marsikaj zanimivega v povezavi s temo natečaja. Povežite se z Območnimi enotami Zavodavarstva naravnedediščine Slovenije, z vsebinsko ustreznimi muzeji, lokalnimi društviza opazovanje in proučevanje ptic,–vsakdo izmed navedenih vam bo z veseljem s svojega zornegakota predstavil pomenin bogastvo sveta ptic. Lahko vas bodo poučili o razlikah med posameznimi sestavnimi deli tega zanimivega področja. Želimo vam uspešno in ustvarjalno delo na kateremkoli navedenem področju.Ana VeharPredsednica društva Naša zemlja

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small