Zaključek natečaja Ekošole - Gozd

Datum
Tor, 1. 12. 2020 1:00 - 2:00

Opis

V okviru projekta LEAF – Znanje o gozdovih vas skupaj z družbo Slovenskidržavni gozdovi, d. o. o. vabimo k sodelovanju na likovnem natečaju natemo GOZD. Razpis je namenjen otrokom iz vrtcev, učencem osnovnih šolin dijakom srednjih šol.Rok za oddajo likovnih del je 1. december 2020.V likovnem natečaju lahko sodelujejo vrtci, osnovne šole, srednje šole, šolskicentri in dijaški domovi, ki sodelujejo v projektu LEAF - Znanje o gozdovih invse ostale ustanove, ki ne sodelujejo v projektu in bi želeli svoje risbe delitiširši javnosti.Vrtci1.- 3. razredi OŠ4.- 6. razredi OŠ7.- 9. razredi OŠPosebna kategorijaSrednje šole1.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small