icon facebook png 26 logotip EKP 2014 2020 SIO 2020Erasmus+

Počitnice 2014

Začelo se je zbiranje prijav za počitniško letovanje otrok v VIRC Poreč, DMZ Pohorje, v Gozdu Martuljku.

Preberi več

Dobrote slovenskih kmetij

Videli smo domači kruh, peciva različnih vrst, jogurt, bilo je kar precej sira, suhe klobase različnih vrst, vina in ročne izdelke. 

Preberi več

GO CAR GO

Člani ekipe v šolskem letu 2013 - 2014: Krištof Križanec, Niko Čeh, Žan Habjanič, Aleks Bauman, Gregor Lajevec.

Preberi več

Predstavitev zavoda PET

V okviru projekta Bralno učnih strategij bo v ponedeljek, 12. maja 2014, ob 16.00 pred šolo predstavitev dejavnosti Zavoda PET in R. E. A. D. ® programa.

Preberi več

Nacionalno preverjanje znanja

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Poteka v obliki pisnega preizkusa, ki se izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi. Cilj NPZ-ja je preveriti doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti ter pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev. Za več informacij vstopite v preberi več. 

Preberi več

Ponudba izbirnih predmetov za šol. leto 2014/15

Spoštovani starši!

Pripravili smo predlog izbirnih predmetov za šolsko leto 2014/15. Učenec lahko izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko oziroma tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Posamezni izbirni predmet lahko učenec obiskuje le eno leto.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Starši, po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto, osnovni šoli posredujejo pisno vlogo s potrdilom o vpisu.

Prosimo, da z vašim otrokom pregledate ponudbo in se z njim pogovorite o izboru.
Svoje predloge bodo učenci najprej sami vnesli v seznam, končno odločitev pa boste na izjavah s podpisom potrdili v mesecu juniju.

Seznam izvirnih predmetov in podroben opis si lahko preberete TU (.PDF).

Mladi tehniki

V petek, 11.4.2014 je potekalo regijsko tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave gradiv.

Preberi več

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small