robotUčencem bomo približali vsebine avtomatiziranih naprav, ki lahko izvajajo določene naloge mnogo hitreje kot človek. Splošni cilji te aktivnosti so, da učenci spoznajo različne oblike uporabe računalniške tehnologije, osnovne pojme robotike in računalniško vodene proizvodnje,  razvijajo sposobnosti za delo v skupini, psihomotorične sposobnosti, sposobnosti samostojnega reševanja problemov ter spoznavajo poklice iz tega področja.

Aktivnosti:

  • izdelava robota;
  • organizacija tekmovanj;
  • izvedba robo kviza s teoretičnimi in praktičnimi nalogami.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small

FRENK index.php konec