zemljevidMesta in kraji so seveda odlično okolje, v katerem se lahko otroci razvijejo, vendar  pogosto čutijo, da jim igralni prostori in poti niso prijazni. Vsepovsod je preveč avtomobilov in prometa. Posledica je vedno manj preživljanja prostega časa v tem okolju. Zato se je razvila ideja, da bi učenci izdelali zemljevid otroških in igralnih poti ter rekreativnih prostorov za otroke in mladostnike na Ptuju. Zemljevid bo predan Mestni občini Ptuj za morebitne razvojne oz. turistične namene.

Aktivnosti:

  • predstavitev načrta projekta otroški zemljevid mesta;
  • seznanitev z osnovnimi pojmi kartografije oz. kaj so zemljevidi, kako jih izdelamo in beremo;
  • iskanje obstoječega kartografskega materiala (zemljevid Ptuja, zbiranje podatkov, anketni vprašalniki);
  • raziskovanje na terenu in anketiranje učencev: učenci bodo raziskali mesto in poti, kjer se otroci in mladostniki na Ptuju zadržujejo in predstavili primerna in neprimerna mesta in poti za preživljanje prostega časa;
  • izdelava promocijskega materiala, plakatov in predstavitev projekta ter izročitev zemljevida vodstvu šole in Mestni občini Ptuj.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small