bikePri tej aktivnosti bo poudarek na kolesarjenju, ponovni uporabi odpadnih koles ter uporaba koles kot alternativnega generatorja energije in kot prevozno sredstvo. Na naši šoli želimo izboljšati trajnostno mobilnost v svojem lokalnem okolju in širše, zato se bomo osredotočili na kolo, njegovo rabo in ponovno uporabo, vpliv kolesarjenja na zdrav duh v zdravem telesu. Izvedli bomo številne delavnice, tekmovanja, kvize, izlete, raziskovalne naloge, se udeležili sejma kolesarstva in spretno podoživljali naravo na kolesu. Sodelovanje bomo podkrepili  z nevladno organizacijo Slovenska kolesarska mreža, Združenje kolesarskih pobud Slovenije in Mestno občino Ptuj.  

 Aktivnosti:

  • informiranje in izobraževanje učencev o pomenu trajnostne mobilnosti, načini spodbujanja trajnostne mobilnosti in uporabo prevoznih sredstev s primerom kolesa na električni pogon;
  • delavnica popravila, barvanja in ponovne uporabe koles, učenci bodo svoja kolesa obnovili, razstavili in preizkusili;
  • ogled sistema brezplačne izposoje koles v mestu in preizkušanje delovanja sistema izposoje koles v Mestni občini Ptuj z vožnjo po varnih kolesarski poteh po mestnih ulicah;
  • izvedba šolskega tekmovanja v hitrostni menjavi koles (organizirali bomo šolsko tekmovanje v hitri menjavi koles) in promovirali kolesarstvo kot alternativno prevozno sredstvo avtomobilom;
  • predstavitev vrste športa »Bike Polo« in drugih možnih oblik športnega udejstvovanja, pri čemer se bodo učenci seznanili s športnim kolesarjenjem in možnosti ureditve kolesarskih stez ter rekreativnih površin za ta namen;
  • izvedba kolesarskega dneva o ptujski kolesarski poti s pomočjo aplikacije za načrtovanje kolesarskih poti, v okviru katerega bodo učenci spoznali pomen zdravega načina življenja, številne možnosti preživljanja prostega časa s kolesom in tudi ekstremne kolesarske športe;
  • evropski teden mobilnosti in dan brez avtomobila: učenci v lokalnem okolju aktivno sodelujejo pri izvedbi dogodkov in aktivnosti v evropskem tednu mobilnosti in ob dnevu brez avtomobila;
  • udeležba na vsakoletnem kolesarskem sejmu na Ptuju in udejstvovanje v različnih aktivnostih na dogodku;
  • izvedba šolskega kolesarskega super kviza, ki ga bodo organizirali učenci šole z namenom spodbujanja zavedanja o pomembnosti kolesarjenja za doseganje  zdravega duha v zdravem telesu;
  • izdelava letakov »Varno na kolo« , katerih cilj je predstaviti smernice varnega kolesarjenja.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small

FRENK index.php konec