PRAVILNIK O PREPREČEVANJU IN ODPRAVLJANJU UŠIVOSTI

 

Večina otrok dobi uši v domačem okolju, v šoli ali vrtcu, pa tudi izven in to pogosto veliko prej, preden problem sploh zaznamo.

Pri preprečevanju in odpravljanju ušivosti imajo ključno vlogo starši in tega ne more nadomestiti ne šola in ne zdravstvena služba.

Po določilih 27. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. list RS, št. 33/06) je razuševanje ušivih oseb obvezno; po določilih 54. člena tega zakona neizvrševanje in neupoštevanje tega ukrepa šteje za prekršek, za katerega je predvidena kazen.

Ta zakon staršem ali skrbnikom nalaga odgovornost in obveznost razuševanja.

Zaposleni v šoli nismo dolžni pregledovati lasišča, prav tako nismo dolžni izvajati razuševanja.

 

POSTOPEK ODPRAVLJANJA UŠIVOSTI

 1. V primeru, ko starši ali skrbniki opazite uši ali gnide pri svojem otroku, morate to sporočiti razredniku, šolski svetovalni službi ali vodstvu šole. Pri tem je pomembno, da starši poveste, kateri oddelek obiskuje otrok, niste pa dolžni sporočiti imena in priimka otroka.

 2. Šolska svetovalna služba pripravi obvestilo za starše, s katerim šola starše obvesti o pojavu naglavnih uši in vam naloži, da takoj, ko je to mogoče, izvedete razuševanje, v skladu z navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih uši.
  Šola v obvestilu staršem sporoči, kje lahko najdete navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši. Odkritje uši ali gnid na otrokovi glavi ne sme biti razlog, da otroka pošljemo domov, da se mu prepovemo gibanje ali da ga izoliramo iz okolja.
  Pomembno je, da nikoli javno ne izpostavljamo učenca, ki ima uši, ker ne moremo z gotovostjo vedeti, kdo je vir za širjenje .
  Starši podpisana obvestila vrnete razredniku, na šoli pa jih hranimo v šolski svetovalni službi.

 3. Ob ponovnem obvestilu, da ušivost ni odpravljena, šolska svetovalna služba pripravi obvestilo za starše, hkrati pa tudi soglasje, v katerem starši s podpisom dovolijo, da v oddelku, kjer sumimo, da je vir za širjenje ušivosti. Medicinska sestra Zdravstvenega doma Ptuj opravi pregled lasišč otrok v oddelku. Podpisana soglasja zbere razrednik, hranimo pa jih v šolski svetovalni službi.

 4.  Starše ali skrbnike, ki niste poskrbeli, da bi učinkovito opravili razuševanje, šolska svetovalna služba v sodelovanju z medicinsko sestro, povabi na individualni pogovor, v katerem vam razloži pomen sodelovanja vsakega posameznika pri izvajanju sistematičnega razuševanja za odpravo ušivosti. Šola poskuša ugotoviti razloge za nesodelovanje in pomaga pri iskanju rešitev.

 5.  Če starši še vedno ne poskrbite za odpravo ušivosti, šola oz. šolska svetovalna služba o tem obvesti Inštitut za varovanje zdravja RS, Območni zavod za zdravstveno varstvo in Zdravstveno inšpekcijo.

 6.  Šolska svetovalna služba o vseh aktivnostih v zvezi s pojavom ušivosti sproti obvešča vodstvo šole.

 

Navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši, kako odkrijemo uši, kako odstranimo uši in navodila za odpravljanje ušivosti najdete TUKAJ.

 

PREDSTAVLJENO

 • učiteljski zbor OŠ Mladika, dne 4. 12. 2015

 • Svet staršev OŠ Mladika, dne 29. 02. 2016

 • Svet zavoda OŠ Mladika, dne 16. 02. 2016

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small