PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

 

Cilj promocije zdravja je preko ozaveščanja zaposlenih in z zmanjšanjem nezdravega življenjskega sloga doseči boljše zdravje, ki je eno od osnovnih potreb in za večino ljudi najvišja vrednota v življenju.

Promocija zdravja je usmerjena k preprečevanju ne-zdravja in spodbuja harmonično izboljševanje fizičnega, mentalnega in socialnega zdravja (medsebojno prekrivanje preventive, zdravstvene vzgoje in varovanja zdravja). 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small