Cilj dejavnosti je, da učenci zdravo preživljajo prosti čas in razvijajo tiste sposobnosti, ki jih ne morejo v okviru rednega pouka. Interesne dejavnosti so izbrane na podlagi interesov učencev in kadrovskih ter materialnih pogojev šole.

 

Dejavnost

Mentor

Razred

Ura/čas

BeEnglish (angleška BZ)

Mihaela Cajnko Gojkošek

4.–9.

po dogovoru

Biološki krožek

Irena Veg

8. in 9.

torek, 7. ura

Bralna značka

Irena Golob

5. a

petek, 6. ura

Bralna značka

Karmen Ivančič

6.–9.

po dogovoru

Bralna značka

Breda Pisar

2. b

četrtek, 5. ura

Bralna značka

Lidija verlek

6.–9.

po dogovoru

Bralna značka

Marta Skrbinšek 

5. b 

pnedeljek, 0. ura, oz. po dogovoru

Cici vesela šola

Marta Skrbinšek 

1.–4. 

april 

Delavnice »O sebi in drugih«

Marjanca Kušar

5.

petek, 6. ura

Dopisništvo in natečaji

Kamen Plavec 

4.–9. 

sreda 6. in 7. ura

Ekološke dejavnosti in šolski vrt

Renata Sužnik, Silva Ilec

1.–9.

torek, 5. ura, oz. po dogovoru

Elektrotehnika in robotika

Ludvik Medic

1.–9.

 petek, 5. ura

English 2go

Lia Apat

6., 7. in 9.

po dogovoru

Folklorna skupina

zunanji sodelavec

3.–9.

po dogovoru

Gledališki klub

Karmen Ivančič

6.–9.

po dogovoru

Humanitarne dejavnosti

Renata Sužnik

1.–9.

po dogovoru

Kolesarski izpit

Majda Kramberger Belšak

6.–9.

april

Kolesarski krožek

Majda Kramberger Belšak

5.

ponedelek in četrtek, 0. ura

Košarka

zunanji mentor

1.–3.

po dogovoru

Lepopisje in literarni natečaji

Lidija Verlek

6.–9.

po dogovoru

Likovne delavnice (spletna učilnica)

Miroslava Mijačević

5.–9.

torek, 0. ura

sreda, 0., 5. in 6. ura

petek, 7. ura

Likovno ustvarjanje

Silva Forštnarič

2. a

četrtek, 5. ura

Likovno ustvarjanje

Breda Pisar

2. b

četrtek, 5. ura

Ljudski plesi in petje – osnove

Bogomir Širovnik

3.–6.

torek, 5. ura

Logika

Irena Letonja

2.–9.

po dogovoru

Male sive celice

Marjanca Kušar

6.–7.

podedeljek, 0. ura

Matemček

Breda Pisar 

1.–3.

torek, 7.35–8.10

MEPI

Mihaela Cajnko Gojkošek, Marta Glatz,
Silva Forštnarič, Anica Ternovšek

9.

priprave na odpravo – tedensko 1 ura

odprava – 2 krat 2 dni 

Nemška bralna značka

Karmen Ivančič

4. in 8.

po dogovoru

Nogomet

zunanji mentor

4.–9.

po dogovoru

Pevski zbor

Jasna Drobne

OPZ

MPZ

torek in četrtek, 6. ura

torek, sreda in petek, 0. ura

Planinski krožek

Silva Forštnarič

2.–9.

po ponudbi PD Ptuj

Ples

Anica Ternovšek

2.–9. 

Plesni tabor Štrk in po dogovoru z učenci 

Prometni krožek

Silvester Arnečič

6.–9.

petek, 6. ura

Skupnost učencev

Urška Hlupič Voda,
Mihaela Cajnko Gojkošek

1.–9.

po dogovoru

Šolski radio in novinarstvo

Urška Hlupič Voda

1.–9.

po dogovoru

Šport kot način življenja

Mira Reisman Korošec

3. a

petek, 5. ura

Športne igre

Nataša Vauda

3. b

petek, 5. ura

Športni program Krpan

Irena Prelog z razredniki 

4.–6. 

 

Športni program Zlati sonček

Irena prelog z razredniki

1.–3. 

 

ŠŠT

Anica Trnovšek

5.–9.

torek in četrtek, 6. ura

Tečaj nemščine (zgodnje uvajanje tujega jezika)

Mihaela Cajnko Gojkošek

3.

2x tedensko: sreda, 0. ura in petek, 5. ura

Tehnični krožek

Majda Kramberger Belšak

6.–9.

torek in sreda, 0. ura

Ustvarjalne delavnice

Sonja Plajnšek 

1. a 

četrtek, 5. ura 

Ustvarjalne delavnice

Irena Prelog 

1. b 

četrtek, 5. ura 

Ustvarjalno branje in pisanje

Karmen Plavec

4. a

pnedeljek, 0. ura, oz. po dogovoru

Ustvarjalno branje in pisanje

Renata Sužnik

4. b

sreda, 0. ura

Vesela šola

Marta Skrbinšek

4.–9.

pnedeljek, 0. ura, oz. po dogovoru

Vrstniška mediacija

Marta Glatz

1.–9.

po dogovoru

Priprave na razna tekmovanja

vsi po realizaciji 

1.–9. 

po dogovoru 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small