PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI

 

S temi pravili se v Osnovni šoli Mladika (v nadaljevanju šola) določajo postopki, ki zagotavljajo:

  • evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,
  • določanje časa in načina odjave posameznega obroka,
  • ravnanje z neprevzetimi obroki
  • ter načine seznanitve učencev in staršev s pravili in pravicami do subvencioniranja prehrane.

 

Celoten pravilnik:

Prijava učenca na šolsko prehrano:

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small